SNFTI is represented at the ”International Conference on Forest Therapy: Healing with Nature”, 7-9 juli 2022

Petra Ellora Cau Wetterholm has been accepted as presenter at the International Conference on Forest Therapy. She will offer her talk on July 8, on the subject of: ”FOREST THERAPY GROUP INTERVENTION AND GUIDING SKILLS FOR EXHAUSTION DISORDER, ANXIETY AND DEPRESSION”. The talk will be on the study conducted in Läs mer…

SLU webbinarium: Skogsbad som hälsofrämjande aktivitet i skyddad natur, 9 dec, 2021

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Hälsofrämjande aktiviteter i skyddad natur 9 december 2021 Naturbesök handlar alltmer om att må bra och många av dem görs i skyddad natur. Vistelsen Läs mer…