Boknings- och avbokningsregler *

  • Inbetalning av avgift (se kursbeskrivningen) reserverar din plats 
  • Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader.
  • Avbokning mer än en vecka efter inbetalning ger återbetalning med 50% + avdrag på 500kr för administrativa kostnader. 
  • Avbokning senare än 45 dagar före utbildningsstart, ger ingen återbetalning. 

Undantag: Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot uppvisat läkarintyg. Kvarvarande 50% av avgiften behålls som innestående hos SNFTI och kan användas inom ett år.

*Force Majeure – Om något oförutsett utanför mänsklig kontroll händer, något som är omöjligt att förutse eller om förordningar utfärdas av myndigheter som innebär att kursen måste ställas in och flyttas, gäller överenskommet avtal. Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute & Shinrin-Yoku Sweden erbjuder i detta fall, utan extra kostnad ett annat datum då utbildningen kan äga rum. SNFTI & Shinrin-Yoku Sweden har inga möjligheter att ersätta eventuella resekostnader för deltagare i händelse av inställd kurs av ovan orsak.