You only have to let the soft animal of your body, love what it loves”

Mary Oliver

Skogsbad

Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴) som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen på ett nytt vis. När vi  ”skogsbadar” tillbringar vi alltså en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt och relation med den omgivande miljön.

Bakgrund

Shinrin-Yoku, Skogsbad har vuxit fram som del av den Japanska kulturen. När den stressrelaterade ohälsan hos den japanska befolkningen ökade dramatiskt i början av 1980-talet, inrättade det japanska departementet för jordbruk, skogsvård och fiske (Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), hälsoparker för skogsbad runtom i landet. Det var också i samband med detta som det blev viktigt med en etablerad forskning och utbildade Shinrin-Yoku guider, för att ge människor en vetenskapligt grundad tillgång till en guidad reträtt för avslappning, terapeutisk återhämtning och läkning genom närvaro och sensorisk kontakt med en levande miljö.

Hur går det till?

Ett skogsbad pågår vanligen i 2-3 timmar och skiljer sig på flera sätt från en den vanliga naturvandringen i skog o mark. Vi saktar ned vårt tempo betydligt och får guidning till upplevelser som öppnar våra sinnen, ofta på ett mer ingående sätt än vanligt. Då och då stannar vi upp och samlas för gemensam reflektion. Att stanna upp och dela erfarenheter ger ofta både stöd och nya infallsvinklar och kan ge en rikare upplevelse utmed vandringen.

Skogsbadsguide

SNFTI erbjuder utbildningar för dig som önskar bli certifierad skogsbadsguide. Det certifierade skogsbadet utgår ifrån den särskilda metodik som är framtagen inom SNFTI. Den innehåller teoretiska block, naturbaserade interventioner och processmodeller som baseras på den evidens som finns att tillgå i gränssnittet natur kopplat till hälsa. Det är en salutogen intervention med fokus på naturkontakt och en fördjupad relation till den levande miljön. Metoden inom SNFTI har del av sin bas i den amerikanska formen (Association of Nature and Forest Therapy), som i sin tur har utvecklats inom ett europeiskt samarbete. SNFTIs nuvarande, skandinaviska form, har vidareutvecklats som en syntes av vetenskapliga modeller, modern psykologi och kulturell anpassning. På så sätt är SNFTI certifierande skogsbadsmetod både samtida och unik samt ligger i paritet med andra världsledande skogsbads- och skogsterapiutbildningar. För mer information om utbildning till certifierad skogsbadsguide inom SNFTI, välkommen att läsa mer HÄR!.

För möjlighet att fortsätta in på Steg II och en certifiering som skogsterapiguide, välkommen att läsa mer HÄR!.

Varmt välkommen!