You only have to let the soft animal of your body, love what it loves”

Mary Oliver

Skogsbad

Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴) som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen på ett nytt vis. När vi  ”skogsbadar” tillbringar vi alltså en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt med den omgivande miljön.

Bakgrund

Shinrin-Yoku, Skogsbad har vuxit fram som del av den Japanska kulturen där människans ömsesidiga kontakt med naturen anses vara avgörande för bådas välbefinnande. När den stressrelaterade ohälsan hos den japanska befolkningen ökade dramatiskt i början av 1980-talet, inrättade det japanska departementet för jordbruk, skogsvård och fiske (Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), hälsoparker för skogsbad runtom i landet. Det var också i samband med detta som det blev viktigt med en etablerad forskning och utbildade Shinrin-Yoku guider, för att ge människor en vetenskapligt grundad tillgång till en guidad reträtt för avslappning, terapeutisk återhämtning och läkning genom närvaro och sensorisk kontakt med en levande miljö.

Skogsbad jämförs ibland med mindfulness och är på flera sätt både likt och olikt. Men på det hela taget inbjuder Skogsbad och Skogsterapi till en upplevelse av ”närvaro och uppmärksamhet utan ansträngning”, en vaken och avslappnad varseblivning som uppstår spontant och naturligt när vi befinner oss i en fördjupad kontakt med en levande miljö.

Skogsbad är sammanfattningsvis

  • En guidad eller icke-guidad aktivitet: baserad på naturkontakt genom de 5 sinnena
  • En salutogen intervention; som förstärker våra inneboende resurser och vår egen kapacitet för välbefinnande och återhämtning
  • En etablerad och forskningsbaserad naturvistelse som visat sig minska stress, stärka immunförsvaret, öka vårt välbefinnande, såväl fysiologiskt som psykologiskt. Läs gärna mer HÄR!

Hur går det till?

Ett skogsbad pågår ungefär i 2-3 timmar och är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med guidade förslag och aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva naturen på ett nytt vis. När vi ”skogsbadar” tillbringar vi alltså en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt med den omgivande miljön. Detta sätt att återkoppla till naturen är mer fördjupande än vi vanligen tänker oss. Det är också den mer omfattande naturkontakten som vetenskaplig forskning erbjuder som en uppskattad väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och djup återhämtning.

Hur anmäler jag mig?

Börja med att finna ett event som erbjuder skogsbad. Det planeras och annonseras regelbundet under AKTUELLT.

Du är sedan välkommen att skicka din anmälan genom kontaktformuläret HÄR eller mejla direkt till contact@snfti.com

Du finner även information om anmälan och annat praktiskt i informationen invid varje eventbeskrivning.

Varmt välkommen!