You only have to let the soft animal of your body, love what it loves”

Mary Oliver

Skogsbad

Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴) som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen på ett nytt vis. När vi  ”skogsbadar” tillbringar vi alltså en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt och relation med den omgivande miljön.

Bakgrund

Shinrin-Yoku, Skogsbad har vuxit fram som del av den Japanska kulturen där människans ömsesidiga kontakt med naturen anses vara avgörande för bådas välbefinnande. När den stressrelaterade ohälsan hos den japanska befolkningen ökade dramatiskt i början av 1980-talet, inrättade det japanska departementet för jordbruk, skogsvård och fiske (Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), hälsoparker för skogsbad runtom i landet. Det var också i samband med detta som det blev viktigt med en etablerad forskning och utbildade Shinrin-Yoku guider, för att ge människor en vetenskapligt grundad tillgång till en guidad reträtt för avslappning, terapeutisk återhämtning och läkning genom närvaro och sensorisk kontakt med en levande miljö.

Skogsbad är sammanfattningsvis

  • En guidad eller icke-guidad aktivitet: baserad på naturkontakt genom de 5 sinnena
  • En salutogen intervention; som förstärker våra inneboende resurser och vår egen kapacitet för välbefinnande och återhämtning
  • En etablerad och forskningsbaserad naturvistelse som visat sig minska stress, stärka immunförsvaret, öka vårt välbefinnande, såväl fysiologiskt som psykologiskt. Läs gärna mer HÄR!

Hur går det till?

Ett skogsbad pågår vanligen i 2-3 timmar och skiljer sig på flera sätt från en den vanliga naturvandringen i skog o mark. Vi saktar ned vårt tempo betydligt och får guidning till upplevelser som öppnar våra sinnen, ofta på ett mer ingående sätt än vanligt. Då och då stannar vi upp och samlas för gemensam reflektion. Att stanna upp och dela erfarenheter ger ofta både stöd och nya infallsvinklar och kan ge en rikare upplevelse utmed vandringen.

Effekten av skogsbad

När vi blir mer naturligt närvarande har vi möjlighet att fördjupa kontakten och relationen med den omgivande naturen. En känsla av lättnad kan infinna sig, en upplevelse som får oss att slappna av, både fysiologiskt och psykologiskt. Vi börjar se och uppleva sådant vi tidigare och i vårt vardagsmedvetande inte vanligen lägger märke till. Våra sinnen fylls på ett sätt som ger rum för upplevelsen av att ”skogsbada”, där vi är i skogen på ett särskilt närvarande vis, i sinnlig kontakt med den omgivande naturen. Gradvis gör vi oss mer tillgängliga för naturens läkande inverkan, en upplevelse och process som sker på flera plan.

Guiden

I Shinrin-Yoku, Skogsbad och Skogsterapi är skogen vår terapeut. Guiden är den som visar vägen och öppnar dörren. Som guide behöver vi därför leva som vi lär och förmedla kunskap, närvaro och en kontakt med den naturliga miljön. Utbildning och certifiering ställer därför särskilda baskrav på en guide, såsom en längre utövning och egen fördjupning av Shinrin-Yoku/Skogsbad, sinnlig och fördjupad naturkontakt och närvaro, naturkännedom, vissa medicinska kunskaper, omfattande säkerhet och ett kreativt ledarskap och, inte minst, en förtrogenhet med och kunskap om den etablerade formen av interaktion med naturen som har vetenskapligt stöd och kan erbjuda effekt.

I Shinrin Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute är guiden därför alltid en certifierad och utbildad person enligt den högsta standarden.

Hur anmäler jag mig?

Börja med att finna ett event som erbjuder skogsbad. Det planeras och annonseras regelbundet under AKTUELLT.

Du är sedan välkommen att skicka din anmälan genom kontaktformuläret HÄR eller mejla direkt till contact@snfti.com

Du finner även information om anmälan och annat praktiskt i informationen invid varje eventbeskrivning.

Varmt välkommen!