Skogsbad

People consider walking on water is a miracle.

But I think the real miracle is to walk on this earth.”

Thich Nhat Hahn

Definition

Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴) som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring i park eller skog, med aktiviteter som öppnar våra sinnen i kontakt med den omgivande naturen. När vi  ”skogsbadar” tillbringar vi alltså en tid i skog och natur på ett särskilt närvarande sätt, och i en fördjupad kontakt och relation med den omgivande miljön.

Bakgrund

Shinrin-Yoku har sitt ursprung i Japan. Det var när den stressrelaterade ohälsan hos den japanska befolkningen ökade dramatiskt under 1980-talet, som det japanska departementet för jordbruk, skogsvård och fiske (Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), inrättade stora skogsparker för naturbaserad återhämtning. I samma veva myntades det nya begreppet ”Skogsbad”. Ordets originalitet och klang satte metoden på kartan och lockade storstadsbefolkningen att vilja prova på. Det var också nu som den vetenskapliga forskningen på skogsbadet effekter initierades och det blev vanligare med utbildade skogsbadsguider.

Hur går det till?

Ett skogsbad pågår vanligen i 2-3 timmar och skiljer sig på flera sätt från en den vanliga naturvandringen i skog o mark. Vi saktar ned vårt tempo betydligt och får guidning till upplevelser som öppnar våra sinnen, ofta på ett mer ingående sätt än vanligt. Då och då stannar vi upp och samlas för gemensam reflektion. Att stanna upp och dela erfarenheter ger ofta både stöd och nya infallsvinklar och kan ge en rikare upplevelse utmed vandringen.

Skogsbadsguide

SNFTI erbjuder utbildningar för dig som önskar bli certifierad skogsbadsguide. Det certifierade skogsbadet utgår ifrån den särskilda metodik som är framtagen inom SNFTI. Den innehåller teori, metodik och vetenskap som baseras på den evidens som finns att tillgå i gränssnittet natur kopplat till hälsa. Skogsbadet är till sin natur en salutogen intervention med fokus på naturkontakt och en fördjupad relation till den levande miljön. Det betyder att den stärker vår egna förmåga till återhämtning och välmående. Metoden inom SNFTI har delar av sin bas i den japanska formen och den amerikanska formen (Association of Nature and Forest Therapy). Metodiken har sedan utvecklats vidare inom ett europeiskt samarbete och under de senaste åren i den nordiska kontexten. SNFTIs nuvarande metodik har i vissa delar anpassats till vår kultur och de krav som ställs på vetenskaplighet. På så sätt är SNFTI certifierande skogsbadsmetod både samtida och unik samt ligger i paritet med andra världsledande skogsbads- och skogsterapiutbildningar. För mer information om utbildning till certifierad skogsbadsguide inom SNFTI, välkommen att läsa mer HÄR!.

Varmt välkommen!