Eco Forest Therapy

(For English, please click the English flag )

You only have to let the soft animal of your body, love what it loves”

Mary Oliver

Introduktion

Skogsbad och Skogsterapi inom SNFTI är till sin grund tydligt inspirerad av både det japanska och den nordamerikanska metoden, särskilt den som utvecklats av ANFT (Association of Nature and Forest Therapy). Det betyder att basen är liknande men att den skandinaviska metoden vidareutvecklats i en särskild riktning; för att uppfylla krav på vetenskaplig stringens och anpassa vissa moduler, språk och förhållningssätt till våra nordiska breddgrader.

Vad är Eco Forest Therapy?

Eco eller Eko på svenska, är en förkortning för ordet ekologi. Ekologi beskriver de förhållanden och relationer som råder mellan levande organismer och deras livsmiljö. Att verka ekologiskt är bland annat att befrämja en cirkulär och positiv samexistens mellan människa och den levande naturen. Just denna aspekt är central i SNFTIs form av skogsbad och skogsterapi. Ordet Eco rymmer här alltså en särskild betoning på en kontakt, relation och samexistens med den naturliga världen, även den inom oss själva. Och själva metodiken är till för att guida andra till denna upplevelse. Detta inbegriper en förståelse för att detta sätt att återknyta våra ursprungliga band med den levande miljön bär löftet om en positiv effekt för hälsa och välmående för båda parter.

Vad är en Eco Forest Therapy Guide?

En SNFTI-Certifierad Skogsbad- och Skogsterapiguide är utbildad och tränad i Eco Forest Therapy; en specifik metod som baseras på vetenskap, psykologi, ekosofi, meditation och beprövad erfarenhet. Centralt ligger processmodellen ”skogsbadets flöde” som leder deltagaren till en fördjupad relation till naturen, en känsla av att ingå som en harmonisk del i ett naturligt sammanhang. I vår metod kallas den här upplevelsen för ”Naturvaro (R)”. Det är en skyddad term med specifik definition. Stunder av Naturvaro (R) kan påverka oss på flera sätt; stressreducerande, återhämtande, bidra till ökat välmående samt väcka medkänsla och en vilja att skydda och bevara naturen. Både vetenskapliga studier och våra deltagare brukar även beskriva upplevelser i en mer existentiell dimension; en känsla av sammanhang, mening och fördjupad kontakt.