Kontaktuppgifter

E-post: contact@snfti.com

Petra Ellora Cau Wetterholm

är grundare av och driver Shinrin-Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute.

Hon är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, certifierad Natur och Skogsterapi Guide, utbildare och mentor samt som meditation och mindfulnessledare.

Det som inspirerar hennes arbete mest är att få verka för en fördjupad naturkontakt, både för den mänskliga hälsan men även för naturens skydd, och ett liv i ekologisk insikt och balans.

Petra berikas i sitt arbete av ett liv fyllt av naturkontakt, en bakgrund inom dans och teater och de många år hon tillbringade på ett Zenbuddhistiskt tempel. Hon baserar metodutveckling och utbildningar på sitt arbete som psykolog och är en stark förespråkare för en integrering av naturbaserad egenvård och behandling inom hälso- och sjukvård. Hon har genomfört ett pilotprojekt med skogsterapi inom Primärvård, för vuxna diagnostiserade med utmattningssyndrom, ångest och depression.

Petra certifierades som Forest Therapy Guide år 2016 av Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs. År 2007 genomförde hon träning i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), med Prof. Mark Williams, Oxford, England, och i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), av Dr. Jon Kabat Zinn at the Center for Mindfulness, Massachusetts, USA. Hon har sin MA i Klinisk Psykologi från Stockholms Universitet.

Som grundare av verksamheten Shinrin-Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute, erbjuder hon privata och allmänna skogsbad och skogsterapivandringar, certifierande utbildningar, föreläsningar och workshops. Petra har utvecklat de manualer som ligger till grund för de utbildningar som erbjuds inom verksamheten.

Kontakta oss här!