Skogsterapi

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse

Tomas Tranströmer

Om termen terapi

”Terapi” i skogsterapi (Forest Therapy) syftar på skogen eller naturen själv som ”terapeut”. Det är naturen, hur vi uppmärksammar och knyter an till den, som erbjuder de ”terapeutiska” effekter som studerats vetenskapligt. Detta minskar såklart inte alls guidens betydelse. Tvärtom! Den certifierade guiden besitter en särskild kompetens som stödjer vägar in mot denna välgörande naturkontakt, alltså den ”terapi” som skog och natur erbjuder oss.

Skogsbad och Skogsterapi

Skogsterapi (Forest Therapy) och Skogsbad (Forest Bathing) beskrivs ofta som samma sak, både i vardagligt tal och i vetenskapliga studier. Det är lite olyckligt eftersom det sällan är detsamma i praktiken. Grunderna är gemensamma men det finns skillnader i metodik och kompetens. Den avancerade form av guidat skogsbad som utvecklats i USA har därför fått namnet Skogsterapi (Forest Therapy). Utbildningen utmärks av ett avancerat program med fler dimensioner av teoretiska, praktiska och upplevelsebaserade delar än dem vi finner i ett grundläggande guidat skogsbad.

Skogsterapi i Skandinavien

Denna avancerade utbildning är även utmärkande för SNFTIs utbildning till Certifierad Skogsbadsguide. Det finns huvudsakligen två skäl till att vi har valt att behålla ordet Skogsbad (och inte Skogsterapi) för denna form av guidning:

  • för att skogsbad är den form som är välkänd i Sverige och Skandinavien
  • för att minska missförstånd kring ordet ”terapi”

Skogsterapi- den avancerade guidningskonsten

SNFTIs erbjuder även en fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide. Utbildningen fokuserar på en metodik för anpassning av ett guidat skogsbad till deltagare med särskild profil eller behov. När SNFTIs Certifierade Skogsterapi ingår i klinisk behandling är det som en tilläggsmodul, inte helt olikt hur mindfulnessbaserade interventioner används. Denna form är lämplig att erbjuda i kliniska sammanhang, i samarbete med klinisk personal. När guiden själv är utbildad kliniker integreras naturligtvis både klinisk insikt och handlingsutrymme.