Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse

Tomas Tranströmer

Skogsterapi

Skogsterapi baseras på och utgår helt från skogsbadets guidningskonst, men är en mer omfattande kompetens. Den syftar till att underlätta och möjliggöra skogsbad för individer eller grupper med fysisk och psykisk ohälsa eller specifika behov. Det är alltså ett guidat skogsbad där guidningskonsten fördjupats med hjälp av teori och metodologisk utveckling för att kunna anpassas till särskilda behov; som en tilläggsbehandling eller kompletterande insats till sedvanlig vård och omsorg. Syftet är på så vis att göra skogsbad och naturkontakt tillgängligt för fler, även dem med mer omfattande ohälsa och andra behov av anpassningar.

Skogsterapiguide

Skillnaden mellan en skogsbadsguide och en skogsterapiguide, är att skogsterapiguiden har en fördjupat guidekompetens och möjlighet att i viss utsträckning känna till och bemöta mer omfattande behov av anpassningar. En skogsterapiguide har inte nödvändigtvis en professionell vårdkompetens eller legitimering i grunden men en certifierad grundutbildning i skogsbadsguidningens konst samt fördjupade kunskaper i anpassad guidemetodik.

I de fall guidning efterfrågas för en diagnostiserad grupp eller som del i ett vårdande sammanhang, och guiden själv inte innehar egen vårdkompetens, rekommenderas samverkan med legitimerade yrkespersoner eller bedömning och intyg från dessa.

Skogsterapi är sammanfattningsvis

  • Ett guidat, anpassat skogsbad och naturkontakt genom de 5 sinnena; för stressreduktion, återhämtning, välbefinnande och rehabilitering
  • Baserat på Skogsbad, men med en fördjupad teoretisk bas, metodologi och guidningskompetens
  • Utgår från forskning och vetenskap på skogsbad och stressrelaterad ohälsa
  • En salutogen praktik som med extrastöd och kompenserande guidestrategier kan stärka inneboende resurser och kapacitet för hälsa och återhämtning