Guideresurs

In every walk in Nature, we receive much more than we seek

John Muir

Information om Guideresurs

Denna sida är för dig som erhållit en certifiering genom Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och är del av det professionella SNFTI Guidenätverk. Sidan kommer att öppna upp inom kort för att bjuda in till kurser, seminarier, tillhandahålla underlag för guidningar och inspirerande material för att utveckla din expertis.