Introduktion

Varmt välkommen till Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) . Vi är en samlande resurs och plattform som erbjuder flera aspekter av skogsbad och skogsterapi: teori, metod, utbildning, forskning & vetenskap samt naturbaserad intervention, inom en bred verksamhet.

Shinrin-Yoku Sweden

Shinrin-Yoku Sweden etablerades 2016 av Petra Ellora Cau Wetterholm, som den första organisation i Norden att erbjuda certifierade skogsbad och skogsterapi. Sedan start har verksamheten varit hängiven uppdraget att anpassa, utveckla och etablera skogsbad och skogsterapi i Sverige och Norden.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI)

SNFTI etablerades under 2019 efter att Shinrin-Yoku Sweden behövde expandera och verka som en plattform för certifierade guider samt för att erbjuda en bredare bas av naturbaserad verksamhet.

Institutet värnar en hög nivå av kompetens och en områdesutveckling som ligger i framkant. Detta ger en viss garanti för de tjänster som förmedlas:

  • Certifierad verksamhet för Skogsbad och Skogsterapi
  • Uppdaterade, högkvalitativa utbildningar och fortbildningar
  • Partnerskap och samverkan med vårdinrättningar, skogsägare, privatpersoner och organisationer inom naturbaserade aktiviteter
  • Underlag för vetenskaplig forskning, metodutveckling
  • En standard för att certifiera ”hälsoskogar”

SNFTI Guidenätverk

SNFTI har sedan 2019 erbjudit utbildningar och fortbildningar och etablerat ett nationellt guidenätverk med drygt 70st certifierade skogsbadsguider, från Malmö i söder till Pajala i norr. Guidenätverket samverkar i olika konstellationer och har genomfört gemensamma skogsbadevent över hela landet. Samtliga certifierade guider kommer med tiden att listas på hemsidan men tills dess, välkommen att kontakta SNFTI för att komma i kontakt men en certifierad guide i ditt område.

Grundare och verksamhetsledare

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden.

Petra är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, mindfulnessledare (MBSR och MBCT) och certifierad Natur och Skogsterapiguide (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs, USA , 2016) och som utbildare, handledare och mentor. Hon har vävt samman sina erfarenheter och tidigare utbildningar inom scen- och bildkonst och många års utövning av zenmeditation, som ordinerad zenbuddhistisk lekmannapräst och flera års heltidsvistelse på ett zenbuddhistiskt tempel.

Petra har som psykolog specialiserat sig på naturbaserade interventioner, neuropsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, mindfulness-baserade behandlingsformer, som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Hon erbjuder tillgång till det som kallas psykologiska ekosystemtjänster; genom offentliga och privata skogsbad, skogsterapi, återkommande retreater samt natur- och skogsbaserad utbildning, metodutveckling och föreläsningar runt om i Sverige och internationellt.

Det som har påverkat Petra mest, förutom hennes arbete som klinisk psykolog, är en livslång naturkontakt och en insikt och egen erfarenhet om dess läkande förmåga. Den utvecklades alldeles särskilt när hon själv behövde återhämtning från stressrelaterad ohälsa. I en alltmer urbaniserad värld verkar hon numer för en naturlig återkoppling och för att få gehör för gränssnittet Natur-Hälsa. Detta handlar bland annat om en återupprättad insikt för vår plats i det ekologiska samspelet som förutsättning för ömsesidig hälsa och en integrering av naturbaserad behandling i samhället. Och för en fördjupad natursamvaro som generar ökat incitament för att beskydda vår miljö.

För att erbjuda utbildning på svenska och bidra med förståelse för skogsbadets och skogsterapins metod, psykologisk process och funktion, har Petra utvecklat modeller och pedagogiska program. Hon är är författare till institutets manualer och behandlingsprogram i skogsbad, skogsterapi, NBSR och har genomfört en naturbaserad, publicerad pilotstudie för stress och utmattningsrelaterade tillstånd inom primärvård.

Hon har blivit inbjuden att undervisa nationellt och internationellt och presentera sitt arbete på flera konferenser, senast på världskonferensen ”Forests for Public Health”, 2019 och 2021. Hennes arbete har publicerats i dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och i annan media såsom Vi, Modern Psykologi, Må Bra, Amelia, Yoga för dig, i radioprogram och i TV-program; TV 4 Morgon and Vetenskapens Värld.