Introduktion

Varmt välkommen till Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) . Vi erbjuder flera aspekter av skogsbad och skogsterapi: teori, metod, utbildning, forskning & vetenskap samt naturbaserad intervention, inom en bred verksamhet.

Shinrin-Yoku Sweden

Shinrin-Yoku Sweden etablerades 2016 av Petra Ellora Cau Wetterholm, som den första organisation i Norden att erbjuda certifierade skogsbad och skogsterapi. Sedan start har verksamheten varit hängiven uppdraget att anpassa, utveckla och etablera skogsbad och skogsterapi i Sverige och Norden.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI)

SNFTI etablerades under 2019 efter att Shinrin-Yoku Sweden behövde expandera och verka som en plattform för certifierade guider samt för att erbjuda en bredare bas av naturbaserad verksamhet.

Institutet värnar en hög nivå av kompetens och en områdesutveckling som ligger i framkant. Detta ger en viss garanti för de tjänster som förmedlas:

  • Certifierad verksamhet för Skogsbad och Skogsterapi
  • Uppdaterade, högkvalitativa utbildningar och fortbildningar
  • Partnerskap och samverkan med vårdinrättningar, skogsägare, privatpersoner och organisationer
  • Underlag för vetenskaplig forskning, metodutveckling

SNFTI Guidenätverk

SNFTI har sedan 2019 erbjudit utbildningar och fortbildningar och etablerat ett nationellt guidenätverk, från Malmö i söder till Pajala i norr. Guidenätverket samverkar i olika konstellationer och har genomfört gemensamma skogsbadevent och insatser för vetenskaplig forskning, över hela landet.

Grundare och verksamhetsledare

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden.

Petra är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, mindfulnessledare (MBSR och MBCT) och certifierad Natur och Skogsterapiguide (ANFT i USA , 2016) samt som ekopsykologisk terapeut. Inom institutet leder hon verksamheten med fokus på metodutveckling, utbildning, handledning och vetenskapliga samarbeten.

Petra har som psykolog specialiserat sig på naturbaserade interventioner, neuropsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, mindfulness-baserade interventioner, som Acceptance and Commitment Therapy (ACT), stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

I en alltmer urbaniserad värld verkar hon för en naturlig återkoppling och för att få gehör för gränssnittet Natur-Hälsa. Detta handlar bland annat om att återupptäcka vår plats i det ekologiska samspelet för en ömsesidig hälsa och ett ökat incitament för att beskydda vår miljö.

Bakgrunden till den arbete som erbjuds inom institutet tar avstamp i Petras erfarenhet som psykolog, den naturkontakt som utvecklats sedan barnsben, tidigare erfarenheter inom scen- och bildkonst och många års heltidsutövning av zenmeditation på ett zenbuddhistiskt tempel. Hon är är författare till institutets utbildningsmanualer och behandlingsprogram i skogsbad, skogsterapi, NBSR samt har genomfört en naturbaserad, publicerad pilotstudie för stress och utmattningsrelaterade tillstånd inom primärvård.

Hon har blivit inbjuden att undervisa vid på SLU och programmet ”Nature Based Interventions” och presentera sitt arbete på ett flertal konferenser, senast på världskonferenserna ”Forests for Public Health”, 2021 och International Congress of Forest Therapy, 2022. Hennes arbete har publicerats i dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och i annan media såsom Vi, Modern Psykologi, Må Bra, Amelia, Yoga för dig, i radioprogram och i TV-program; TV 4 Morgon and Vetenskapens Värld.