Introduktion

Varmt välkommen till Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) . Vi är en samlande resurs och plattform som erbjuder flera aspekter av skogsbad och skogsterapi: teori, metod, utbildning, forskning & vetenskap samt naturbaserad intervention, inom en bred verksamhet.

Shinrin-Yoku Sweden

Shinrin-Yoku Sweden etablerades 2016 av Petra Ellora Cau Wetterholm, som den första organisation i Norden att erbjuda certifierade skogsbad och skogsterapi. Sedan start har verksamheten varit hängiven uppdraget att anpassa, utveckla och etablera skogsbad och skogsterapi i Sverige och Norden.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI)

SNFTI etablerades under 2019 efter att Shinrin-Yoku Sweden behövde expandera och verka som en plattform för certifierade guider samt för att erbjuda en bredare bas av naturbaserad verksamhet.

Institutet värnar en hög nivå av kompetens och en områdesutveckling som ligger i framkant. Detta ger en viss garanti för de tjänster som förmedlas:

  • Certifierad verksamhet för Skogsbad och Skogsterapi
  • Uppdaterade, högkvalitativa utbildningar och fortbildningar
  • Partnerskap och samverkan med vårdinrättningar, skogsägare, privatpersoner och organisationer inom naturbaserade aktiviteter
  • Underlag för vetenskaplig forskning, metodutveckling
  • En standard för att certifiera ”hälsoskogar”

SNFTI Guidenätverk

SNFTI har sedan 2019 erbjudit utbildningar och fortbildningar och etablerat ett nationellt guidenätverk med drygt 70st certifierade skogsbadsguider, från Malmö i söder till Pajala i norr. Guidenätverket samverkar i olika konstellationer och har genomfört gemensamma skogsbadevent över hela landet. Samtliga certifierade guider kommer med tiden att listas på hemsidan men tills dess, välkommen att kontakta SNFTI för att komma i kontakt men en certifierad guide i ditt område.

Grundare och verksamhetsledare

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden.

Petra är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, mindfulnessledare (MBSR och MBCT) och certifierad Natur och Skogsterapiguide (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs, USA , 2016) samt som ekopsykologisk terapeut. Inom institutet leder hon verksamheten som utbildare, handledare och mentor.

Petra har som psykolog specialiserat sig på naturbaserade interventioner, neuropsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, mindfulness-baserade interventioner, som Acceptance and Commitment Therapy (ACT), stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

I en alltmer urbaniserad värld verkar hon för en naturlig återkoppling och för att få gehör för gränssnittet Natur-Hälsa. Detta handlar bland annat om en återupprättad insikt för vår plats i det ekologiska samspelet för ömsesidig hälsa och ett ökat incitament för att beskydda vår miljö.

Petra tar avstamp i utbildningen inom ANFT (Association of Nature and Forest Therapy) och har utvecklat en anpassad metodik till skandinaviska förhållanden och vetenskaplig praxis. Hon har vävt samman sin erfarenhet som psykolog med fördjupad naturkontakt, tidigare erfarenheter inom scen- och bildkonst med många års heltidsutövning av zenmeditation på ett zenbuddhistiskt tempel. Resultatet är en sammansatt och mångdimensionell metodik i framkant. Hon är är författare till institutets utbildningsmanualer och behandlingsprogram i skogsbad, skogsterapi, NBSR samt har genomfört en naturbaserad, publicerad pilotstudie för stress och utmattningsrelaterade tillstånd inom primärvård.

Hon har blivit inbjuden att undervisa vid på SLU och programmet ”Nature Based Interventions” och presentera sitt arbete på ett flertal konferenser, senast på världskonferenserna ”Forests for Public Health”, 2021 och International Congress of Forest Therapy, 2022. Hennes arbete har publicerats i dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och i annan media såsom Vi, Modern Psykologi, Må Bra, Amelia, Yoga för dig, i radioprogram och i TV-program; TV 4 Morgon and Vetenskapens Värld.