Utbildning till Certifierad Skogsbadsguide

People say walking on water is a miracle,

but to me walking peacefully on earth is the real miracle

/ Thic Nhat Hahn

Covid-19 Information

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus.

I skrivande stund, 21 januari 2020, genomför Institutet inga aktiviteter som kräver fysiska möten, Däremot erbjuds event online.

Nya guideutbildningar planeras för 2021. Vi engagerar flera ledare för att ombesörja bibehållen, fysisk distans, följa riktlinjer samt gör särskilda avtal med våra kursgårdar för enskild rumsbokning. Vi vistas huvudsakligen utomhus, tillhandahåller naturnära och luftiga lokaler, handsprit, munskydd vid behov.

Det finns en beredskap för att genomföra utbildningar både IRL alternativt förlägga dem online.

Varmt välkommen!

Certifierad Skogsbadsguide

Välkommen till en professionell utbildning i läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad.

Utbildningen till certifierad skogsbadsguide är för dig som önskar kombinera en personlig fördjupning i naturkontakt med en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd teori, metod och praktiska färdigheter.

Upplägg och certifieringskrav uppfyller högsta standard för skogsbad och skogsterapi internationellt.

Utbildningen inleds med en veckas heltidsretreat. Den ger dig alla förutsättningar för fördjupning i naturkontakt och skogsbadsguidningens konst samt i grundläggande teori, metodik och praktiska färdigheter.

Efter retreatveckan påbörjas praktikperioden som du genomför i din egen hemskog. Den är upplagd som en strukturerad fördjupningsprocess och utveckling av samtliga delar som påbörjades under retreatveckan. Den stöds av erfarna lärare, din praktikmanual, online-möten, en gruppchatt och skriftlig kommunikation.

Du tilldelas en personlig mentor för enskild återkoppling och handledning online. I kommunikation med din mentor varvar du egna insatser med gemensam uppföljning, utvärdering och utveckling. Här ingår att förbereda, guida, utvärdera och utveckla skogsbad under handledning, att träna särskilda teoretiska och praktiska guidefärdigheter och, inte minst, att integrera dina egna naturupplevelser som en levande del i din fördjupade guidningskonst.

Det här upplägget är populärt, världen över. Det erbjuder en unik möjlighet att både fördjupa sig i grupp och att utvecklas på egen hand. Du får tillgång till en tydlig metodik, en guidningskonst på det egna språket och anpassningar till den egna kulturen. Du blir del av ett nationellt nätverk med likasinnade, som är värdefullt även efter utbildningen. Och det finns möjlighet till fortsättningsutbildning och fördjupningar inom institutet.

Under 2021 erbjuds 2st utbildningsprogram till certifierad skogsbadsguide med skilda upplägg: ett traditionellt och ett nytt med helgkurser + teori och metodik online.

Om du letar efter utbildning till certifierad skogsterapiguide så finner du mer information HÄR.

Det traditionella utbildningsprogrammet

följer vårt ”vanliga” och beprövade upplägg: 1 veckas intensiv utbildningsretreat med varvad teori, metodik och utveckling av praktiska färdigheter, följt av 3 månaders praktik under handledning.

Det nya utbildningsprogrammet

ger dig möjlighet att dela upp utbildningen på två långhelger med vissa delar av teori och metodologi som onlinebaserad undervisning. Sedan följer sedvanlig 3 månaders praktik under handledning.

Kursbeskrivning

Certifierad skogsbadsguide: 21 – 28 maj, 2021

OBS! Denna utbildning är nu fullbokad. Välkommen att skriva upp dig på väntelista eller utforska augustiutbildningen. Vänligen se nedan!

Det traditionella utbildningsprogrammet

Retreatvecka: 7 dagars intensiv professionell utbildningsretreat + 3 månaders praktik under handledning + certifieringsprocess

 • Plats: Mundekulla Kursgård
 • Datum: Retreatvecka: 21 – 28 maj, 2021
 • Tid: Start 21 maj kl 16.30 (Ankomst 14.00-16.00), Avslut 28 maj med lunch (ca 13.30)
 • Praktik under handledning: 3 månader: 31 maj – 31 augusti, inklusive certifieringsprocess.
 • Pris: 20 800 kr +moms
 • Anmälningsavgift: 5000kr
 • Kost och Logi: tillkommer och bokas och betalas separat direkt till kursgården – se längst ned, under ”Anmälan” .

Utbildningsretreat

Den inledande utbildningsretreaten erbjuder dig en möjlighet att kombinera en veckas fördjupande naturkontakt och en utbildning med ett brett teoretiskt underlag och vetenskapligt baserad metodologi. Interaktiva föreläsningar varvas med en praktisk och upplevelsebaserad kunskap och färdighetsträning.

Praktiktid

Utbildningsretreaten åtföljs av en 3 månader lång praktikperiod i din hemnatur. Praktiktiden är särskilt utarbetad för en fortsatt, personlig fördjupning av din egen naturkontakt, för att omsätta teori och metodik samt utveckla dina praktiska färdigheter genom guidade skogsbad. Processen stöds av en särskild praktikmanual, löpande inlämningsuppgifter och onlinesamtal med din personliga handledare och mentor.

Manual

En utbildningsmanual och en särskild praktikmanual tillhandahålls på utbildningen och stödjer dig genom hela processen.

Första hjälpen + HLR

En förutsättning för certifiering som guide är en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar deltagaren på egen hand och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en mer omfattande utbildning i ”Första Hjälpen”, anpassad till vildmark.


Kursbeskrivning

Certifierad skogsbadsguide:

29 juli – 1 augusti och 19 – 22 augusti

Det ”nya” utbildningsprogrammet

 • Plats: Lantligt nära Stockholm (mer info kommer)
 • Datum utbildningsretreat 1: 29 juli – 1 augusti, 2021
 • Datum utbildningsretrat 2: 19-22 augusti, 2021
 • Onlineföreläsningar: 1,5 tim x 2 ggr/vecka i 2 veckor
 • Tid: Retreat-start båda tillfällena: kl 15.00. Avslut kl 14.00
 • Praktik + handledning: 3 månader: 30 augusti – 30 november, inklusive certifieringsprocess.
 • Pris: 20 800 kr + moms
 • Anmälningsavgift: 5000kr

Kost och Logi: tillkommer och bokas och betalas separat – mer info kommer

Utbildningsretreat

Utbildningsretreat 1: här fokuserar vi på skogsbad och naturfördjupande upplevelser varvat med skogsbadets teoretiska underlag och vetenskapligt baserade metodologi.

Utbildningsretreat 2: här får du omsätta teori och metodologi genom praktisk färdighetsträning i skogsbadsguidningens konst.

Onlineföreläsning

Online föreläsningar: du får onlineföreläsningar live med din utbildningsgrupp för kompletterande teori och metodologi.

Praktiktid

Praktiktid: efter utbildningsdelarna påbörjas en 3 månader lång praktikperiod i din hemnatur. Praktiktiden är särskilt utarbetad för en fortsatt fördjupning av din egen naturkontakt, för att omsätta teori och metodik samt utveckla dina praktiska färdigheter genom guidade skogsbad. Processen stöds av din praktikmanual, löpande inlämningsuppgifter och onlinesamtal med din personliga handledare och mentor.

Manual

Utbildningsmanual och en praktikmanual tillhandahålls på utbildningen och stödjer dig genom hela processen.

Första hjälpen + HLR

En förutsättning för certifiering som guide är en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar deltagaren på egen hand och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en mer omfattande utbildning i ”Första Hjälpen”, anpassad till vildmark.


Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm, huvudlärare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden.

Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Men även de år hon verkat som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten.

Anmälan

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett som du får i ett mejl efter att du bokat din utbildning

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

4) Boka kost och logi
Fyll i bokningsformuläret för kost och logi direkt till Mundekulla Retreatcenter genom att klicka på denna länk: MUNDEKULLA KOST&LOGI

För bokning av Kost och Logi för helgutbildning&online: mer information kommer. Vi söker matcha prisbilden på Mundekulla.

Bokning och avbokningsregler *

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

Full utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar. Efter det kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

Avbeställning av utbildning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning av inbetalat belopp om 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

*Force Majeur – Om något oförutsett utanför mänsklig kontroll händer, något som är omöjligt att förutse eller förordningar utfärdade av myndigheterna som innebär att kursen måste ställas in och flyttas,  gäller överenskommet avtal för bokning och avbokning mellan Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI, Shinrin-Yoku Sweden och utbildningsdeltagaren. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder i detta fall, utan extra kostnad ett annat datum då utbildningen kan äga rum istället. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden har inga möjligheter att ersätta eventuella resekostnader för deltagare i händelse av inställd kurs av ovan orsak.