Utbildning till Certifierad Skogsbadsguide

People say walking on water is a miracle, but to me walking peacefully on earth is the real miracle/ Thic Nhat Hahn

Covid-19 Information

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Vi respekterar och följer även de beslut som tagits av de kursgårdar vi har avtal med.

På grund av rådande omständigheter, april/maj 2020, och de reserestriktioner som infördes i vårt land, särskilt från Stockholm, tog även kursgårdar en time-out från att ta emot resande gäster i grupp. Nuvarande situation tillåter fria resor inom landet och vi ser fram emot att kunna erbjuda våra utbildningar men fortsätta att se till övriga försiktighetsåtgärder och riktlinjer. För resor mellan våra grannländer väntar vi ännu på besked.

För dig som är anmäld till en utbildning, ombesörjer institutet det praktiska om din bokning behöver flyttas till nytt datum. Vi står i nära kommunikation med dig för att erbjuda de bästa förutsättningarna. Välkommen att ta kontakt med institutet om du har frågor eller önskar mer information om kurserna i förhållande till Covid-19.

Välkommen

Välkommen till en fördjupande retreat och professionell utbildning i upplevelsen av läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad och Skogsterapi.

Utbildningen är för dig som önskar en personlig fördjupning genom naturkontakt och att utveckla en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd inlärnings- och guidningsmetod, särskilda färdigheter och beprövad erfarenhet.

Upplägg

Under 2020 erbjuds i nuläget 2 utbildningar till certifierad skogsbadsguide. Ett utbildningsprogram består av en veckas intensiv utbildningsretreat, 4 månaders praktik och en certifieringsprocess. Utöver detta tillkommer en HLR utbildning.

Den inledande, intensiva utbildningsveckan erbjuder dig både en personlig upplevelse av välgörande natur-retreat och naturfördjupning jämte ett brett teoretiskt underlag samt en omfattande praktisk och upplevelsebaserad kunskap och inlärning. Teori, vetenskap och metod ingår i den manual du får inledningsvis på utbildningen och som stödjer dig genom hela processen.

Utbildningsveckan åtföljs av en 4 månader lång, handledd praktikperiod. Den sker via videosamtal och mejl på distans med hjälp av en personlig mentor. Praktikperioden fokuserar på att fördjupa din erfarenhet, omsätta teori och metod genom egen naturkontakt och att utveckla dina praktiska färdigheter samt genomföra guidade skogsbad. Processen stöds och guidas av en särskild praktikmanual och med hjälp av personligt förankrad handledning och löpande inlämningsuppgifter. Utbildningen erbjuds på svenska.

Till utbildningen och som krav för certifiering tillkommer en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar var och en själv och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en utbildning i Första Hjälpen, anpassad till vildmark.

Certifierad Skogsterapiguide

Om du önskar fortsätta utbildningen till Certifierad Skogsterapiguide, kan du välja att anmäla dig till båda utbildningarna samtidigt för reducerad avgift eller vänta med steg två till ett senare tillfälle. För utbildning till Certifierad Skogsterapiguide, läs mer HÄR

Praktisk information

Utbildningsstart (tidigare den 1-8 maj) är flyttad till den 27 juli – 3 augusti, 2020

– OBS! Fullbokad –

Retreatvecka: intensiv professionell utbildningsretreat + 4 månaders handledd praktik – certifiering

 • Plats: Mundekulla Kursgård + praktik online
 • Datum: Retreatvecka: 27 juli – 3 augusti, 2020
 • Praktik + handledning: 4 månader: 10 augusti – 10 december. Därefter följer certifieringsprocess.
 • Tid: Start 27 juli kl 16.30 (Ankomst 15.30-16.00), Avslut 3 augusti med lunch (ca 13.00)
 • Pris: 20 800 kr (inkl moms)
 • Kost och Logi: tillkommer och bokas och betalas separat – se längst ned, under ”Anmälan”

Utbildningsstart 14-21 augusti, 2020

– OBS! Fullbokad –

Retreatvecka: intensiv professionell utbildningsretreat + 4 månaders handledd praktik – certifiering

 • Plats: Ösjönäs, Tiveden
 • Datum: Retreatvecka: 14-21 augusti 2020
 • Praktik + handledning: 4 månader: 22 augusti – 22 december. Därefter följer certifieringsprocess.
 • Tid: Start 14 Augusti kl 16.30 (Ankomst 15.30-16.00), Avslut 21 Augusti med lunch (ca 13.00)
 • Pris: 20 800 kr (inkl moms)
 • Kost och Logi: tillkommer och bokas och betalas separat – se längst ned, under ”Anmälan”

Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och ”Shinrin-Yoku Sweden”.

Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare och som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Hon är en stark förespråkare för utveckling av Skogsbad och Skogsterapi som metod och för en vetenskaplig utvärdering och integrering i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, nu senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten, 2019.

Peter Amling är civilekonom inom ledarskap och organisation, certifierad förändringsledare (ADKAR) samt licensierad Mindfulnessinstruktör hos Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited. Han växte upp på landet och naturen var hans lekplats. Behovet av naturkontakt och hur saker i naturen hänger ihop och fungerar har därför alltid fascinerat. Att upptäcka att det fanns något som hette skogsbad blev därför lite som att komma hem. Peter drivs av att hjälpa människor till välmående, dels som konsult inom förändringsledning och verksamhetsutveckling, dels genom att leda mindfulnesskurser, meditationer och retreater, samt skogsbad. Peter är utbildad Certifierad Skogsbadsguide vid samt under certifiering till Skogsterapiguide genom SNFTI (Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute).

Jenny Abdelkader är certifierad skogsbadsguide och kulturarbetare. Hon arbetar flerkonstnärligt med text, berättande, dans och performance, ofta i naturen med platsen som en del av upplevelsen. Hennes arbete utgår ifrån ett miljöengagemang. I sin bakgrund har hon en utbildning på ekologisk jordbruksskola och arbete inom lantbruk. Nu har hon tagit upp den tråden och är projektledare för Tärendö Tillsammansodling för att inspirera till närmare mat. De senaste åren har Jennys fokus alltmer inriktat sig på att leda må-bra-aktiviteter som inspirerar till medveten närvaro och välmående på olika sätt, såsom fri dans, kroppsmedvetenhet och skogsbad. Hon vidareutbildar sig nu till Natur- och Skogsterapiguide vid Scandinavian Nature and Forest Thearpy Institute. Läs mer om Jenny på www.duochnaturen.se

Anmälan utbildning 27 juli – 3 augusti (tidigare datum 1-8 maj), 2020

Datumen nedan för Early Bird och rabatter kvarstår då utbildningen är fulltecknad sedan januari 2020.

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett som du får i ett mejl efter att du bokat din utbildning

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

Utbildningskostnad:

Cerifierad Skogsbadsguide: 20 800 kr (inkl moms)

Kost och Logi tillkommer separat

Anmälningsavgift:
Certifierad skogsbadsguide:  5 000 kr

Rabatt vid anmälan:
Early Bird: Vid inbetald registreringsavgift före den 15 januari 2020 till certifierad skogsbadguide: rabatt 1 500 kr
(Betala totalt 19 300 kr)
Mängdrabatt: Vid inbetald registreringsavgift till båda utbildningarna till certifierad skogsbadguide och certifierad skogsterapiguide före 15 januari, utgår rabatt om 10% för båda utbildningarna, dvs 3 060 kr
(Betala totalt: 27 540 kr)

OBS! Rabatterna gäller var för sig men inte tillsammans.

Resterande utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar, senast 1 mars, 2020. Efter det kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

4) Boka kost och logi
Fyll i bokningsformuläret för kost och logi direkt till Mundekulla Retreatcenter genom att klicka på denna länk: Kost och Logi

Avbokningsregler *

Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning på 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

*Force Majeur – Om något oförutsett utanför mänsklig kontroll händer, något som är omöjligt att förutse eller förordningar utfärdade av myndigheterna som innebär att kursen måste ställas in och flyttas,  gäller överenskommet avtal för bokning och avbokning mellan Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI, Shinrin-Yoku Sweden och utbildningsdeltagaren. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder i detta fall, utan extra kostnad ett annat datum då utbildningen kan äga rum istället. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden har inga möjligheter att ersätta eventuella resekostnader för deltagare i händelse av inställd kurs av ovan orsak.

Mundekulla Retreatcenter

Länk: Hitta Dit och Reseinformation

Anmälan Utbildning 14-21 augusti, 2020

Då vi ser ett ökat intresse för utbildningen, blir den ganska snabbt fulltecknad. Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett som du får i ett mejl efter att du bokat din utbildning

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

Anmälningsavgift:
Certifierad skogsbadsguide:  5 000 kr

Rabatt vid anmälan:
Early Bird: Vid inbetald registreringsavgift före den 15 april 2020 till certifierad skogsbadguide: rabatt 1 500 kr
(Betala totalt 19 300 kr)
Mängdrabatt: Vid inbetald registreringsavgift till båda utbildningarna till certifierad skogsbadguide och certifierad skogsterapiguide före 15 april, utgår rabatt om 10% för båda utbildningarna, dvs 3 060 kr
(Betala totalt: 27 540 kr)

OBS! Rabatterna gäller var för sig men inte tillsammans.

Resterande utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar, senast 14 juni, 2020. Om det finns väntelista kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

4) Boka kost och logi
14-21 Augusti – Bokningsformulär ÖSJÖNÄS

Länk: HITTA DIT och RESEINFORMATION

Avbokningsregler *

Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning på 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

*Force Majeur – Om något oförutsett utanför mänsklig kontroll händer, något som är omöjligt att förutse eller förordningar utfärdade av myndigheterna som innebär att kursen måste ställas in och flyttas,  gäller överenskommet avtal för bokning och avbokning mellan Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI, Shinrin-Yoku Sweden och utbildningsdeltagaren. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder i detta fall, utan extra kostnad ett annat datum då utbildningen kan äga rum istället. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden har inga möjligheter att ersätta eventuella resekostnader för deltagare i händelse av inställd kurs av ovan orsak.