Utbildning till Certifierad Skogsbadsguide

People say walking on water is a miracle,

but to me walking peacefully on earth is the real miracle

/ Thic Nhat Hahn

Covid-19 Information

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. För att kunna genomföra utbildning på plats engagerar vi fler ledare för att bibehålla fysisk distans och tillhandahålla handsprit och munskydd vid behov. Vi vistas huvudsakligen utomhus och gör i övrigt särskilda avtal med våra kursgårdar för enskild rumsbokning, naturnära och luftiga lokaler, enskild matservering inom- och utomhus samt frekvent städning av sanitära utrymmen.

Varmt välkommen!

På grund av stort intresse för utbildningarna har vi redan börjat planera för nästa certifierade guideutbildning under vår/sommar 2022. Vi tar gärna emot din intresseanmälan för att sända dig mer uppdaterad information vartefter. För information om utbildningens upplägg är du varmt välkommen att läsa mer nedan.

Certifierad Skogsbadsguide

Välkommen till en professionell utbildning i läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad.

Utbildningen till certifierad skogsbadsguide är för dig som önskar kombinera en personlig fördjupning i naturkontakt med en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd teori, metod och praktiska färdigheter.

Upplägg och certifieringskrav uppfyller högsta standard för skogsbad och skogsterapi internationellt.

Utbildningen inleds med en veckas heltids utbildningsretreat. Det är en intensiv vecka som erbjuder dig alla förutsättningar för att fördjupa dig i naturkontakt och skogsbadsguidningens konst och samtidigt få studera grundläggande teori, metodik och öva praktiska färdigheter.

Efter denna inledande utbildningsvecka påbörjas praktikperioden under handledning, som du genomför i din egen hemskog. Den är upplagd som en strukturerad fördjupningsprocess och utveckling av samtliga delar som påbörjades under retreatveckan. Den stöds av erfarna lärare, din praktikmanual, online-möten, en gruppchatt och skriftligt utbyte och kommunikation.

Du tilldelas en personlig mentor för enskild återkoppling och handledning online. I kommunikation med din mentor varvar du egna insatser med gemensam uppföljning, utvärdering och utveckling. Här ingår att förbereda, guida, utvärdera och utveckla skogsbad under handledning, att träna särskilda teoretiska och praktiska guidefärdigheter och, inte minst, att integrera dina egna naturupplevelser som en levande del i din fördjupade guidningskonst.

Det här upplägget är populärt, världen över. Det erbjuder en unik möjlighet att både fördjupa sig i grupp och att utvecklas på egen hand. Du får tillgång till en tydlig teoretisk grund, metodik, praktik och en guidningskonst på det egna språket samt anpassningar till den egna kulturen. Du blir del av ett nationellt nätverk med andra certifierade guider, som är värdefullt även efter utbildningen. Och det finns möjlighet till fortsättningsutbildning och fördjupningar inom institutet.


Utbildningsbeskrivning

Sommaren 2021

Upplägg: 7 dagars intensiv professionell utbildningsretreat följs av 3 månaders praktik under handledning + certifieringsprocess

  • Plats: Mundekulla Kursgård
  • Datum: Retreatvecka: 21 – 28 maj, 2021
  • Tid: Start 21 maj kl 16.30 (Ankomst 14.00-16.00), Avslut 28 maj med lunch (ca 13.30)
  • Praktik under handledning: 3 månader: 31 maj – 31 augusti, inklusive certifieringsprocess.
  • Pris: 20 800 kr +moms
  • Anmälningsavgift: 5000kr
  • Kost och Logi: tillkommer och bokas och betalas separat direkt till kursgården – se längst ned, under ”Anmälan” .

Utbildningsretreat

Den inledande utbildningsretreaten erbjuder dig en möjlighet att kombinera en veckas fördjupande naturkontakt och en utbildning med ett brett teoretiskt underlag och vetenskapligt baserad metodologi. Interaktiva föreläsningar varvas med en praktisk och upplevelsebaserad kunskap och färdighetsträning.

Praktiktid

Utbildningsretreaten åtföljs av en 3 månader lång praktikperiod i din hemnatur. Praktiktiden är särskilt utarbetad för en fortsatt, personlig fördjupning av din egen naturkontakt, för att omsätta teori och metodik samt utveckla dina praktiska färdigheter genom guidade skogsbad. Processen stöds av en särskild praktikmanual, löpande inlämningsuppgifter och onlinesamtal med din personliga handledare och mentor.

Manual

En utbildningsmanual och en praktikmanual tillhandahålls på utbildningen och stödjer dig genom hela processen.

Första hjälpen + HLR

En förutsättning för certifiering som guide är en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar deltagaren på egen hand och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en mer omfattande utbildning i ”Första Hjälpen”, anpassad till vildmark.


Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm, huvudlärare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy Institute (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.

Marika Liebst, assisterande ledare

Marika Liebst är verksam som skogsbads- och skogsterapiguide, certifierad av Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute och som mindfulnessinstruktör. Hon utgår ifrån sin bas i Göteborg, Kungälv och Stenungsund med omnejd. Där delar hon sin naturtid mellan hav och horisont och skog och sjö. Marika har drivit företag sedan tidigt 90-tal. Naturen har alltid varit viktig som inspiration och utgångspunkt. Efter egen upplevelse av sorg och utmattning var det naturen där hon fann återhämtning och en förståelse för naturens läkande förmåga. En erfarenhet och insikt som fördjupats genom utbildningarna och som guide. Marika erbjuder skogsbad och skogsterapi för individer och grupper med stress, utmattningssyndrom och sorg. Hennes fokus som guide är att underlätta för deltagaren att uppleva hur enkelt och kravlöst det kan vara att få återhämtning, läkning och känna samhörighet i naturen. Hon utgår ifrån tanken att balans i vårt och naturens liv kommer ur en hållbar relation mellan människan och vår jord. Att vi är en del av naturen, vi behöver bara hitta tillbaka hem.

Karin Sjögren, gruppvärd

Karin Sjögren är verksam som skogsbadsguide, certifierad av Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute, och som stresspedagog med fokus på mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och embodiment. För Karin är närheten till naturen en viktig källa för återhämtning, trygghet och tröst, en styrka som bidrar till balans i livet.  Karin är verksam i Skåne län och kommer särskilt gärna till Österlen. Närheten till hav och himmel bjuder in till förundran och fördjupade perspektiv, eller som hon beskriver det: “en plats där vidder möter skog möter hav möter himmel”. Karin driver en privatmottagning med en psykiatriker. Tillsammans vill de vidga perspektiven kring psykisk hälsa och lyfta fram naturens hälsobringande effekter, bland annat genom skogsbad för stressrelaterad ohälsa och kurser i naturen som komplement till annan behandling. “Som guide är jag ödmjuk inför de reflektioner som väcks under ett skogsbad. Att höra deltagare berätta hur doften av löv lindrat en sorg eller att mossan känns omhändertagande, det är stort!”

Anmälan

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett som du får i ett mejl efter att du bokat din utbildning

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

4) Boka kost och logi

Bokning och avbokningsregler *

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

Full utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar. Efter det kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

Avbeställning av utbildning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning av inbetalat belopp om 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

I det fall en deltagare ej kan delta pga sjukdom i Covid-19 eller att utbildningen måste flyttas fram med hänvisning till FHM:s riktlinjer, behåller deltagaren sin utbildningsplats till nästkommande utbildning.

*Force Majeur – Om något oförutsett utanför mänsklig kontroll händer, något som är omöjligt att förutse eller förordningar utfärdade av myndigheterna som innebär att kursen måste ställas in och flyttas,  gäller överenskommet avtal för bokning och avbokning mellan Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI, Shinrin-Yoku Sweden och utbildningsdeltagaren. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder i detta fall, utan extra kostnad ett annat datum då utbildningen kan äga rum istället. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden har inga möjligheter att ersätta eventuella resekostnader för deltagare i händelse av inställd kurs av ovan orsak.