Utbildning till Certifierad Skogsbadsguide

People say walking on water is a miracle,

but to me walking peacefully on earth is the real miracle

/ Thic Nhat Hahn

Covid-19 Information

Institutet tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Vi gör särskilda avtal med våra kursgårdar för enskild rumsbokning vid behov, naturnära, stora och luftiga lokaler samt vistas av naturliga skäl mer än halva dagar utomhus.

Certifierad Skogsbadsguide

Varmt välkommen till en professionell utbildning i läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad.

Utbildningen till certifierad skogsbadsguide är för dig som vill fördjupa din egen, personliga naturkontakt och utveckla en expertis i konsten att guida andra, enligt en vetenskapligt underbyggd teori, metodisk process och väl förankrade, praktiska färdigheter. Det är ett omfattande utbildningsprogram som erbjuder dig en gedigen bas för att verka som guide och där du har stöd av erfarenhet och engagemang från lärare och ledare.

Upplägg

Online föreläsningar

Utbildningen inleds med 2 halvdagars föreläsningar online. Dessa dagar erbjuder dig en grundläggande introduktion till din studiegrupp/guidecirkel och till skogsbadet som upplevelse, teori, metodologi och vetenskap. På så sätt kommer vi alla rustade med en guidegemenskap och viktiga grundkunskaper inför vår utbildningsretreat och kan djupdyka i veckans fördjupade naturkontakt, fortsatta föreläsningar och olika moment av färdighetsträning.

Utbildningsvecka

Utbildningen fortsätter med en intensivvecka för att på heltid få möjlighet att kombinera och integrera en fördjupande naturkontakt med skogsbadets teoretiska och praktiska studier. En utförlig manual och interaktiva föreläsningar erbjuder dig den teori, metodologi och vetenskap som ingår i din expertis. Studier inomhus varvas med halva dagar i naturfördjupning utomhus; guidade skogsbad och egen naturtid varvas med praktisk och upplevelsebaserad kunskap och färdighetsträning i guidningens konst.

Praktikperiod

Utbildningsveckan åtföljs av en 4 månader lång praktikperiod i din hemnatur. Praktiktiden stöds av ytterligare en manual som är särskilt utarbetad för att möjliggöra en fortsatt, personlig fördjupning av läkande naturkontakt och att bearbeta teori och metodik samt praktiska färdigheter. Här ingår att förbereda, guida och utvärdera egna skogsbad, att träna och utveckla sin guidekompetens och att integrera egna naturupplevelser som del av en fördjupad guidningskonst. Processen stöds av löpande inlämningsuppgifter och personlig återkoppling och strukturerad handledning samt av föreläsningar, gruppsamtal och grupphandledning online tillsammans med din personliga mentor och studiegrupp. Samtliga delar av praktiken är certifieringsgrundande.

Det här utbildningsupplägget erbjuder en unik möjlighet att över en längre tid tid få stöd i att utforska och utveckla läkande naturkontakt och guidefärdigheter, både i grupp och på egen hand. Du erbjuds en tydlig, teoretisk grund och metodik som vägleder dig in mot skogsbadets guidningskonst, på svenska och i en nordisk kultur och natur. Du blir del av ett stort, nationellt nätverk med andra certifierade guider, som är berikande och värdefullt även efter utbildningen. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till fortsättningsutbildning och fördjupningar inom institutet.

Första hjälpen + HLR

En förutsättning för certifiering som guide är en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar deltagaren på egen hand och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt online och på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en mer omfattande utbildning i ”Första Hjälpen”, anpassad till vildmark.


Utbildningsbeskrivning

Sommaren 2022

Upplägg: 7 dagars intensiv professionell utbildningsretreat följt av 4 månaders praktik under handledning + certifieringsprocess

  • PlatsMundekulla Ekoretreat
  • Datum: Inledande föreläsningar: 26 & 27 maj, Retreatvecka: 30 maj – 5 juni, Praktiktid: 6 juni – 6 oktober, 2022
  • Tid: Start 26&27 maj kl 13.00 – 16.30. Utbildningsvecka: 30 maj kl 16.30 (Ankomst 14.00-16.00), Avslut 5 juni med lunch (ca 13.30). Praktik: föreläsningar, gruppträffar och handledning bokas separat.
  • Praktik under handledning: 4 månader: 6 juni – 6 oktober, inklusive certifieringsprocess.
  • Pris: 24 800 kr (+moms 6 800kr) Inkluderar: 4 månaders utbildning, 2 manualer, skriftlig återkoppling, personlig handledning samt certifieringsprocess inkl. certifikat och guidemärken, digitalt och broderat.
  • Anmälningsavgift: 5000kr
  • Kost och Logi tillkommer för intensiv-veckan: bokas och betalas separat direkt till kursgården – v.g. se längst ned, under ”Anmälan” .

Kursledare
Petra Ellora Cau Wetterholm, huvudlärare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy Institute (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.

Marika Liebst, assisterande ledare

Marika Liebst är verksam som skogsbads- och skogsterapiguide, certifierad av Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute och som mindfulnessinstruktör. Hon utgår ifrån sin bas i Göteborg, Kungälv och Stenungsund med omnejd. Där delar hon sin naturtid mellan hav och horisont och skog och sjö. Marika har drivit företag sedan tidigt 90-tal. Naturen har alltid varit viktig som inspiration och utgångspunkt. Efter egen upplevelse av sorg och utmattning var det naturen där hon fann återhämtning och en förståelse för naturens läkande förmåga. En erfarenhet och insikt som fördjupats genom utbildningarna och som guide. Marika erbjuder skogsbad och skogsterapi för allmänhet och för individer och grupper med stress, utmattningssyndrom och sorg. Hennes fokus som guide är att underlätta för deltagaren att uppleva hur enkelt och kravlöst det kan vara att få återhämtning, läkning och känna samhörighet i naturen. Hon utgår ifrån tanken att balans i vårt och naturens liv kommer ur en hållbar relation mellan människan och vår jord. Att vi är en del av naturen, vi behöver bara hitta tillbaka hem.

Anmälan

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett: LÄNK TILL ANSÖKAN

3) Betala anmälningsavgiften om 5000kr till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

4) Boka kost och logi: Mundekulla Ekoretreat: LÄNK TILL BOKNING KOST O LOGI

Bokning och avbokningsregler *

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

Full utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar. Efter det kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

Avbeställning av utbildning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning av inbetalat belopp om 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

I det fall en deltagare ej kan delta pga sjukdom i Covid-19 eller att utbildningen måste flyttas fram med hänvisning till FHM:s riktlinjer, behåller deltagaren sin utbildningsplats till nästkommande utbildning.

*Force Majeur – Om något oförutsett utanför mänsklig kontroll händer, något som är omöjligt att förutse eller förordningar utfärdade av myndigheterna som innebär att kursen måste ställas in och flyttas,  gäller överenskommet avtal för bokning och avbokning mellan Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI, Shinrin-Yoku Sweden och utbildningsdeltagaren. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder i detta fall, utan extra kostnad ett annat datum då utbildningen kan äga rum istället. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden har inga möjligheter att ersätta eventuella resekostnader för deltagare i händelse av inställd kurs av ovan orsak.