Utbildning till Certifierad Skogsbadsguide

People say walking on water is a miracle, but to me walking peacefully on earth is the real miracle/ Thic Nhat Hahn

Välkommen

Välkommen till en fördjupande retreat och professionell utbildning i upplevelsen av läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad och Skogsterapi

Utbildningen är för dig som önskar en personlig fördjupning genom naturkontakt och att utveckla en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd inlärnings- och guidningsmetod, särskilda färdigheter och beprövad erfarenhet.

Upplägg

Utbildningsprogrammet till cerifierad skogsbadsguide startar med en veckas intensiv utbildningsretreat. Den ger ett brett teoretiskt underlag och en omfattande, praktisk och upplevelsebaserad inlärning. Veckan följs av en 4 månader lång handledd praktik på distans med hjälp av en personlig mentor och avslutas med en certifieringsprocess.

Praktikperioden fokuserar på att fördjupa erfarenhet, teori och metod genom egen naturkontakt och att utveckla praktiska färdigheter samt genomföra guidade skogsbad. Processen stöds och guidas av en manual, genom handledning och löpande inlämningsuppgifter. Utbildningen erbjuds på svenska.

Till utbildningen och som krav för certifiering tillkommer en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar var och en själv och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en utbildning i Första Hjälpen, anpassad till vildmark.

Certifierad Skogsterapiguide

Om du önskar fortsätta utbildningen till Certifierad Skogsterapiguide, kan du välja att anmäla dig till båda utbildningarna samtidigt för reducerad avgift eller vänta med steg två till ett senare tillfälle. För utbildning till Certifierad Skogsterapiguide, läs mer HÄR

Praktisk information

Utbildningsstart 1-8 maj, 2020

– OBS! Fullbokad –

Retreatvecka: intensiv professionell utbildningsretreat + 4 månaders handledd praktik – certifiering

 • Plats: 1-8 maj: Mundekulla Kursgård
 • Datum: Retreatvecka: 1-8 maj 2020
 • Praktik + handledning: 4 månader: 8 maj – 8 september
 • Tid: Start 1 Maj kl 16.30 (Ankomst 15.30-16.00), Avslut 8 Maj med lunch (ca 13.30)
 • Pris: 20 800 kr
 • Kost och Logi: tillkommer och bokas och betalas separat – se längst ned, under ”Anmälan”

Certifieringsprocess


Utbildningsstart 14-21 augusti, 2020

– Platser kvar, välkommen med din anmälan! –

Retreatvecka: intensiv professionell utbildningsretreat + 4 månaders handledd praktik – certifiering

 • Plats: Ösjönäs, Tiveden
 • Datum: Retreatvecka: 14-21 augusti 2020
 • Praktik + handledning: 4 månader: 20 augusti – 20 december
 • Tid: Start 14 Augusti kl 16.30 (Ankomst 15.30-16.00), Avslut 21 Augusti med lunch (ca 13.30)
 • Pris: 20 800 kr
 • Kost och Logi: tillkommer och bokas och betalas separat – se längst ned, under ”Anmälan”

Certifieringsprocess


Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och ”Shinrin-Yoku Sweden”.

Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare och som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Hon är en stark förespråkare för utveckling av Skogsbad och Skogsterapi som metod och för en vetenskaplig utvärdering och integrering i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, nu senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten, 2019.

Peter Amling är civilekonom inom ledarskap och organisation, certifierad förändringsledare (ADKAR) samt licensierad Mindfulnessinstruktör hos Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited. Han växte upp på landet och naturen var hans lekplats. Behovet av naturkontakt och hur saker i naturen hänger ihop och fungerar har därför alltid fascinerat. Att upptäcka att det fanns något som hette skogsbad blev därför lite som att komma hem. Peter drivs av att hjälpa människor till välmående, dels som konsult inom förändringsledning och verksamhetsutveckling, dels genom att leda mindfulnesskurser, meditationer och retreater, samt skogsbad. Peter är utbildad Certifierad Skogsbadsguide vid samt under certifiering till Skogsterapiguide genom SNFTI (Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute).

Annette Öhrn är leg arbetsterapeut och Mindfulnessinstruktör. Hon valde att kliva av en spännande tjänst för att lyssna till sitt hjärtas röst och visionen om att främja hälsa genom naturkontakt. Annette har alltid haft en närhet till naturen och i samband med en utmattningsdiagnos för några år sedan blev skogen än viktigare. Det var där Annette fann sin återhämtning och läkning. Annette brinner för att föra människor närmare naturen. Hon är övertygad om att det inte bara är vägen till inre hälsa och hållbarhet utan även till en hållbarare värld. Annette är utbildad Certifierad Skogsbadsguide samt under certifiering till Skogsterapiguide genom SNFTI (Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute). Annette är grundare av verksamheten Saktain.

Anmälan utbildning 1-8 maj, 2020

Då vi ser ett ökat intresse för utbildningen, blir den ganska snabbt fulltecknad. Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett som du får i ett mejl efter att du bokat din utbildning

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

Anmälningsavgift:
Certifierad skogsbadsguide:  5 000 kr

Rabatt vid anmälan:
Early Bird: Vid inbetald registreringsavgift före den 15 januari 2020 till certifierad skogsbadguide: rabatt 1 500 kr
(Betala totalt 19 300 kr)
Mängdrabatt: Vid inbetald registreringsavgift till båda utbildningarna till certifierad skogsbadguide och certifierad skogsterapiguide före 15 januari, utgår rabatt om 10% för båda utbildningarna, dvs 3 060 kr
(Betala totalt: 27 540 kr)

OBS! Rabatterna gäller var för sig men inte tillsammans.

Resterande utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar, senast 1 mars, 2020. Efter det kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

4) Boka kost och logi
1-8 maj – MUNDEKULLA

Fyll i bokningsformuläret för kost och logi direkt till Mundekulla Retreatcenter genom att klicka på denna länk: Kost och Logi

Avbokningsregler

Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning på 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

Mundekulla Retreatcenter

Länk: Hitta Dit och Reseinformation

Anmälan Utbildning 14-21 augusti, 2020

Då vi ser ett ökat intresse för utbildningen, blir den ganska snabbt fulltecknad. Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett som du får i ett mejl efter att du bokat din utbildning

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

Anmälningsavgift:
Certifierad skogsbadsguide:  5 000 kr

Rabatt vid anmälan:
Early Bird: Vid inbetald registreringsavgift före den 15 april 2020 till certifierad skogsbadguide: rabatt 1 500 kr
(Betala totalt 19 300 kr)
Mängdrabatt: Vid inbetald registreringsavgift till båda utbildningarna till certifierad skogsbadguide och certifierad skogsterapiguide före 15 april, utgår rabatt om 10% för båda utbildningarna, dvs 3 060 kr
(Betala totalt: 27 540 kr)

OBS! Rabatterna gäller var för sig men inte tillsammans.

Resterande utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar, senast 14 juni, 2020. Om det finns väntelista kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

4) Boka kost och logi
14-21 Augusti – Bokningsformulär ÖSJÖNÄS

Länk: HITTA DIT och RESEINFORMATION

Avbokningsregler

Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning på 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader.