Certifierad Skogsterapiguide

Varmt välkommen till en professionell utbildning i ”Skogsterapiguidningens konst”. Utbildningen är för dig som vill utforska och fördjupa din läkande naturkontakt, utveckla en professionell expertis i skogsbadets guidningskonst och få en inifrån-förståelse för den mångdimensionella ”terapi” som naturen erbjuder.. Den omfattar samtliga delar som du behöver för att vägleda dig själv och andra till läkande naturkontakt och att verka som professionell skogsbads- och skogsterapiguide.

Detta år, 2024 tillägnas att vetenskapligt utveckla och fortsatt utvärdera vår metodik Eco Forest Therapy. Men redan kommande år, 2025 erbjuder vi ett utvecklat upplägg. Vi vill på så sätt fortsätta att erbjuda den utbildning som har starkast evidens och ger möjligheter till personlig inriktning.

Kompetens

Vår utbildning till Certifierad Skogsbads- och skogsterapiguide är en av de mest gedigna möjligheterna för att lära och omsätta skogsbadsguidningens konst, både teoretiskt och praktiskt. Den erbjuder ett brett spektrum av upplevelsebaserad naturkontakt, teori, metodik och praktiska färdigheter, både i naturen, gemensamt på plats och online, skriftligt och kreativt samt med ett kontinuerligt stöd av engagerade lärare, din utbildningsgrupp, en utbildningsmanual och ditt nära samarbete med naturen. Du behöver ingen särskild bakgrund för att söka utbildningen men vi rekommenderar att du har ett starkt intresse och motivation för naturkontakt och samtliga moment av utbildningen, såväl praktiska som teoretiska och skriftliga.

Det är för en skogsbads- och skogsterapiguide precis som för blivande meditationsledare, mycket viktigt att integrera egen erfarenhet med både kunskap och färdigheter. Utbildningen pågår därför under 6 månader för att ge tid nog att väva samman samtliga delar av utbildningen, utveckla din egen, särskilda kompetens och expertis i att guida dig själv och andra till insiktsfulla och läkande upplevelser. Utbildningen lägger även en mycket stabil grund för en fortsatt personlig och naturorienterad utveckling och fördjupning.

Utbildningens 3 grundläggande teman

Med en stabil, vetenskaplig och erfarenhetsbaserad grund i ”Eco Forest Therapy” väver vi fram guidens expertis genom att förena 3 teman som löper parallellt genom hela utbildningen:

 1. Din personliga kontakt, relation och samverkan med den levande naturen
 2. Skogsbadets teori, vetenskap, psykologiska process och särskilda guidemetodik
 3. Dina praktiska färdigheter och övning under handledning

Det gör dig väl förtrogen med:

 • En fördjupad erfarenhet och förståelse för skogsbad, skogsterapi och läkande naturkontakt
 • Skogsbadets underliggande vetenskap, teori, process och metodik
 • En expertis i metodiken ”Eco Forest Therapy
 • Hur du väljer en lämplig natur för guidning
 • Guidningskonst: Hur du planerar, genomför och utvärderar trygga och genomarbetade skogsbad
 • Att guida i samspel med naturen som partner
 • Konsten att utforma guidade skogsbadinbjudningar och aktiviteter
 • Att leda cirkelsamtal
 • Hur du tar hand om din skogsbadsgrupp
 • Hur du använder ett närvarande och naturligt inbjudande språk
 • Vilken utrustning du behöver
 • Första hjälpen & Hjärt- o lungräddning
 • Att utveckla kreativa inslag i naturen och introducera naturkonst
 • Att förbereda, genomföra och avsluta en skogstéceremoni

Nya inslag för 2025 är valbar modul och seminarier:

 • Att utforma och leda stödjande ceremonier i naturen
 • Att utforma och leda naturkonst
 • Skogsbadets teori och vetenskap; som grund för föreläsning och presentation
 • Skogsterapiguidning II; anpassning och stöd för dem med särskilda behov

Efter avslutad utbildning och praktiktid har du:

 • Förkroppsligat skogsbadsguidningens konst: integrerat och vävt samman tre teman och utbildningsmoduler: personlig naturkontakt/relation, skogsbadets teori/metodik och praktiska färdigheter
 • Förberett, genomfört och utvärderat professionella skogsbad under handledning
 • Utforskat och använt skogens teväxter
 • Fördjupat din naturkunskap och naturhistoriska insikt
 • Tillbringat tid i utforskande Naturvaro (R) på din Naturplats (sit-spot)
 • Utforskat samklangen mellan inre och yttre natur i flera dimensioner
 • Naturvandrat både solo och i grupp
 • Utforskat din kreativa interaktion med naturen
 • Förkovrat dig i den valbara modul och de seminarier som du är mest intresserad av

Summering

Utbildningen erbjuder sammantaget både en personlig naturkontakt och erfarenhet av skogsbadets läkande förmåga med gedigen guidekunskap och professionella färdigheter . Till detta får du möjlighet att fokusera lite extra på en valbar modul som du finner särskilt intressant.

Utbildningen ger dig en mycket väl etablerad grund för att guida både dig själv och andra till säkra, väl förberedda och läkande upplevelser av naturens ”medicin”.  Vår metodik, ”Eco Forest Therapy”, vägleder dig in mot skogsbadets vetenskapliga evidens, psykologiska process och guidningskonst, på svenska och i en nordisk kultur och natur. Du blir del av ett stort, guidenätverk med andra certifierade guider, som är berikande och värdefullt även efter utbildningen. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide och att delta i pågående forskningsprojekt.

Utbildningen omfattar ca 250 timmar över 6 månader

 • Utbildningsretreat: 6 dagar (förlagda över 7 dagar)
 • Online: undervisning + seminarier + handledning
 • Skogsbadsguidning: förberedelser + genomförande + utvärdering (praktiskt och skriftligt arbete)
 • Naturfördjupning: bl a egen naturplats, solo-vandring + dagbok
 • Valbar modul; seminarier, egna studier och implementering under handledning
 • Eget projektarbete

(Tillkommer: certifieringsprocess)

Denna utbildning ligger till grund för vår 2 månaders fortbildning: Certifierad Skogsterapiguide, nivå II; för individer och grupper med särskilda behov av stöd och anpassningar.. Detta är en särskild metodik och kompetens för att anpassa Eco Forest Therapy till individer och grupper med särskilda önskemål eller behov (se separat utbildningsbeskrivning).

 

 

Upplägg

Utbildningen sker på flera plattformar för inlärning:

 • Utbildningsretreat IRL: på kursgård för upplevelsebaserad inlärning med alla sinnen, på samtliga nivåer
 • Online: akademisk kunskap, teori och metodik samt handledning och seminarier
 • Skriftlig: Manualer och inlämningsdokument
 • Praktisk: uppleva och fördjupa egen läkande naturkontakt, utveckla professionella guidefärdigheter, utforska kreativt samspel med naturen

 

Utbildningsretreat

Utbildningen inleds med en veckas utbildningsretreat på en naturskön kursgård. Här samlar vi utbildningens olika delar mitt i själva hjärtat av läkande naturkontakt och skogsbadsguidningens konst, den direkta relationen med naturen. Där har vi fina rum, god vegetarisk mat och en natur som på alla sätt erbjuder möjligheter för en naturnära utbildning och retreat. Här väver vi samman professionellt guidade skogsbad, interaktiva föreläsningar och färdighetsträning i guidningens konst. Vi varvar med halva dagar i naturfördjupning utomhus och teoretiska metodikstudier inomhus. Senare hälften av vår utbildningsretreat lägger särskilt fokus vid vår vetenskapligt baserade metodologi ”Eco Forest Therapy” och att utveckla de 4 viktiga aspekterna av skogsbadsguidens kompetens.

Vi ser hur viktig denna vecka är för att verkligen få tid och möjlighet att mötas, leva som vi lär och skifta in mot Naturvaro (R). Att få en personlig upplevelse av den naturliga och ändå, ofta sällsamma, gemenskap som kan infinna sig under ett väl guidat skogsbad, både i relation till vår egen, ”inre natur”, mellan oss människor och till den omgivande naturen. Det är inte minst denna process som fördjupas och expanderar under den efterföljande praktiktiden och som du själv med tiden kommer att erbjuda andra. Som stöd för dina upplevelser, för teorin och metodiken och för hela veckans undervisning får du en utförligt skriven manual.

Praktikperiod

Efter hemkomsten från vår utbildningsretreat står en hel naturvärld redo att bjuda in dig. Det du upplevt och lärt dig utvecklas nu och vävs samman under praktikperioden. Det är en process som ger tid för att utveckla och öva på dina skogsbad och fortsatt utforska och fördjupa din läkande naturkontakt i samklang med din egen hemnatur.

Online: interaktiv utbildning

Som stöd och vägledning får du en särskilt utarbetad praktikmanual. Du har kontinuerlig handledning med dina lärare, din studiegrupp, seminarier online, skriftlig vägledning och en rad hjälpsamma formulär. Och kanske viktigast av allt, den naturliga vägledning du får i kontakt med skogen och naturen där du verkar. Du får personlig återkoppling kring planering, genomförande och efterarbete av dina skogsbad, både individuellt och tillsammans med din lilla ”hemgrupp”. Vi ses även återkommande för seminarier i helgrupp. Samtliga delar av praktiken är certifieringsgrundande.

Valbar modul

Du väljer här den modul som intresserar dig som allra mest som komplement till din expertis som guide.  Genom seminarier, handledning och möten i naturen får du både tid och stöd för att utveckla en särskild del av skogsbadets konst, kunskap och färdigheter.

Certifiering till Skogsbadsguide av SNFTI intygar att du har:

 • Genomfört samtliga delar av utbildningen + valbar modul
 • Genomfört och nått samtliga utbildningsmål som uttrycks i manualen/kursplanen
 • Genomfört samtliga utbildningsmoment med godkänt resultat
 • Visat prov på engagemang och kompetens i samtliga delar av skogsbads- och skogsterapiguidningens konst
 • Deltagit aktivt i samtliga individuella och gruppbaserade utbildningstillfällen, handledning och seminarier
 • Efter godkänd certifieringsprocess erhåller du ett certifikat samt guidemärken, digitalt och broderat. Du blir medlem i SNFTI Guidenätverk med en plats på institutets hemsida.
Internationell standard för Skogsbads- och Skogsterapiguide

SNFTIs utbildning till Certifierad Skogsbadsguide är i nivå och i framkant av liknande utbildningsprogram som benämns som ”Forest Therapy Guide” internationellt. Vår utbildning till Certifierad Skogsbadsguide + Certifierad Skogsterapiguide uppfyller med råge kriterierna och ger extra kunskap och kompetens enligt International Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT).

Första hjälpen + HLR

En förutsättning för certifiering som guide är en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar deltagaren på egen hand och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt online och på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en mer omfattande utbildning i ”Första Hjälpen”, anpassad till vildmark.

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt, är återkommande gästlärare på SLU samt har presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.

Aktuella datum och info:

Utbildning 2025

Kursgård utbildningsretreat:

Datum:
 • Hela utbildningen: maj-november 2025
 • Utbildningsretreat 7 dagar:
 • Valbar modul
 • Praktiktid: 
Tider:
 • Start utbildningsretreat:  kl.16.30 (incheckning kl.14.00-16.00),
 • Avslut utbildningsretreat  lunch kl.13.30
Kursavgift
 • Utbildning Certifierad Skogsbadsguide: 

Obs! För tidiga vårfåglar erbjuder vi ett Early Bird pris på hela utbildningen. 

Anmälan
 • Välkommen att fylla i ansökningsformuläret nedan
Kost & Logi Kursgård

Beställning och betalning för Kost & Logi  tillkommer och betalas separat. 

 

Ansökan:

Varmt välkommen med din anmälan genom att följa länken här nedan,

 

Ansök här »