I lööv this, säger Amelia om skogsbad! ??Ja, i jakt på upplevd lycka följde tidningen Amelia med mig, Petra Ellora Cau Wetterholm, på ett skogsbad.

Därefter placerades skogsbadet in på en skala mellan 1-10 och jämfördes med andra aktiviteter.

Tja, skogsbadet stod sig riktigt bra!

Trots Coronaanpassning av både aktiviteter, fysiska avstånd, antal deltagare och kortare tid i skogen.

Tack till journalisten Viktoria Hansén. Det var mycket trevligt att vandra tillsammans ?

Välkommen att läsa artikeln:Sid 1 och 2: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:53c97a18-74cb-43f6-b058-c9c509b5303c

Sid 3 och 4: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:bf715e4c-63de-484f-bea9-5a292a72ab24