Just nu pågår en unik, vetenskaplig studie på skogsbad inom Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. Den undersöker vår specifika skogsbadsmetodik ”Eco Forest Therapy” och dess effekt på hälsa och välmående. Men inte nog med det. Vi fortsätter med att undersöka hur väl metodiken erbjuder en fördjupad naturkontakt som övergår i natur-relation. Just det här som går att koppla till vår förmåga att ”knyta an” och i förlängningen vilja beskydda naturmiljön. Det vi vanligen kallar inre hållbarhet kopplat till yttre hållbarhet. Studien genomförs dessutom i en rad olika naturtyper och områden över hela vårt långa land.

Den här forskningen är möjlig att genomföra tack vare en nära samverkan mellan SLU Sveriges Lantbruksuniversitet och den framstående forskaren på SLU Trädgårdsterapi I Alnarp, Anna Maria Palsdottir och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute/Petra Ellora Cau Wetterholm. Viktig för studien och genomförandet är tillika masterstudenten vid SLU, Jonna Sandin Larkander och Annelie Vårhammar (MSc vid Stockholm Resilence Center) och alla fantastiska guider inom SNFTI´s rikstäckande nätverk av skogsbads- och skogsterapiguider, samtliga certifierade av Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. Tillsammans gör vi det möjligt att genomföra en flerdimensionell forskning i framkant.

Det är flera aspekter av studien som gör den lite speciell:

  • definierad och operationaliserad metodik och modeller
  • välutbildade, certifierade guider i samma metodik
  • rikstäckande guidenätverk
  • central handledning
  • skiftande naturtyper
  • nya frågeställningar

Metodiken och dess modeller, som är utvecklade av institutets grundare och verksamhetsledare, Petra Ellora Cau Wetterholm, beskriver en guidad och metodisk process för naturbaserad stressreduktion, hälsa och välmående på flera nivåer. Tidigare pilotstudier har kunnat påvisa att denna metodik ger resultat som går i linje med övrig forskning på skogsbad, det vill säga, erbjuder naturkontakt, vila, återhämtning och upplevelser av ökat välmående.

Under de 3 timmar som ett skogsbad med denna metodik pågår, erbjuder guiden en genomtänkt, metodisk process som inkluderar en naturfördjupning. I Eco Forest Therapy är detta ett tillstånd som bär det skyddade namnet ”Naturvaro”. Det är i detta som erbjuder oss möjligheten att lägga till frågan kring naturanknytning kopplat till vilja att beskydda och bevara naturen.

Att undersöka en avgränsad och definierad metodik och dess effekt på hälsa, välmående och om möjligt, ett skifte i beteende, är viktigt för att naturbaserade interventioner ska finna gehör inom hälso- och sjukvård. Möjligen är det även viktigt för hur vi agerar och värnar vår levande värld på ett mer hållbart sätt?

Vi vågar tro att vårt eget välmående, vårt tillstånd är kopplat till en inre hållbarhet. Och när vårt välmående står i direkt förbindelse med den levande världen, kan det öppna för en omsorg om den levande naturen, ett hållbart beteende. ’Vi beskyddar det vi älskar’.

Välkommen att läsa med om du vill veta mer eller anmäla dig till studien: Skogsbadsstudien SLU-SNFTI

Kategorier: Blogg