Tänkte att jag gärna delar några ord om skogsbadet, om detta viktiga med ’default mode’ och att upptäcka hela världen i en tekopp! Kanske kan det inspirera eller förklara något för dig som undrar vad i hela friden skogsbad ska vara bra för? Eller för dig som skulle vilja bli Certifierad Skogsbadsguide?

Kan vara en bild av 1 person, träd och natur

Ja, till att börja med så är en de viktigaste funktionerna med ett Skogsbad att avtäcka vår egen naturlighet. Den professionellt tränade guidens metodik och färdigheter ska vara som en osynlig bro som leder oss, tryggt, varsamt och inspirerande, från vårt urbana görande och tänkande och in mot naturens varande.

Eco Forest Therapy, vår vetenskapligt baserade skogsbadsmetodik, leder oss genom våra sinnliga naturupplevelser och in mot natursamhörighet. Utmed vägen och ja, nästan omärkbart, släpper vi taget om vår stressade barlast och återväcks till denna snillrikt nedärvda förmåga att automatiskt skifta läge, in mot avslappning och ett ömsesidigt ’bara vara’. Jag kallar detta sätt att vistas i naturen för Naturvaro ®️.

Naturvaro ®️ är en pågående upplevelse av levande delaktighet där en känsla av livsrymd kan öppna sig för oss. En slags tidlöshet infinner sig med upplevelser av både återhämtning och välbefinnande, ofta med djup kontemplation och dagdrömmeri. Där finns plats för nya tankeströmmar och subtil kreativitet och att knyta an, såväl inåt till oss själva som till naturen omkring oss. Inte sällan ger det känslan av omstart, att ha ’fått ihop sig’ eller att ’hinna ifatt sig själv’. Något som inom vetenskapen och på ’neurologiska’ kallas att befinna sig i ’the brain’s default mode’.

Här och nu ryms hela min värld i en tekopp!🍃

/Petra

Annie Murphy Paul

-on nature and default mode network:

”Scientists theorize that the “soft fascination” evoked by natural scenes engages what’s known as the brain’s “default mode network.” When this network is activated, we enter a loose associative state in which we’re not focused on any one particular task but are receptive to unexpected connections and insights.

In nature, few decisions and choices are demanded of us, granting our minds the freedom to follow our thoughts wherever they lead. At the same time, nature is pleasantly diverting, in a fashion that lifts our mood without occupying all our mental powers; such positive emotion in turn leads us to think more expansively and open-mindedly.

In the space that is thus made available, currently active thoughts can mingle with the deep stores of memories, emotions, and ideas already present in the brain, generating inspired collisions”.🍃

Kategorier: Blogg