Certifierad Skogsbadsguide

Välkommen till en professionell utbildning i läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad.

Utbildningen till certifierad skogsbadsguide är för dig som önskar kombinera en personlig fördjupning i naturkontakt med en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd teori, metod och praktiska färdigheter.

Upplägg och certifieringskrav uppfyller högsta standard för skogsbad och skogsterapi internationellt.

Utbildningen inleds med en veckas heltidsretreat. Den ger dig alla förutsättningar för fördjupning i naturkontakt och skogsbadsguidningens konst samt i grundläggande teori, metodik och praktiska färdigheter.

Efter retreatveckan påbörjas praktikperioden som du genomför i din egen hemskog. Den är upplagd som en strukturerad fördjupningsprocess och utveckling av samtliga delar som påbörjades under retreatveckan. Den stöds av erfarna lärare, din praktikmanual, online-möten, en gruppchatt och skriftlig kommunikation.

Du tilldelas en personlig mentor för enskild återkoppling och handledning online. I kommunikation med din mentor varvar du egna insatser med gemensam uppföljning, utvärdering och utveckling. Här ingår att förbereda, guida, utvärdera och utveckla skogsbad under handledning, att träna särskilda teoretiska och praktiska guidefärdigheter och, inte minst, att integrera dina egna naturupplevelser som en levande del i din fördjupade guidningskonst.

Det här upplägget är populärt, världen över. Det erbjuder en unik möjlighet att både fördjupa sig i grupp och att utvecklas på egen hand. Du får tillgång till en tydlig metodik, en guidningskonst på det egna språket och anpassningar till den egna kulturen. Du blir del av ett nationellt nätverk med likasinnade, som är värdefullt även efter utbildningen. Och det finns möjlighet till fortsättningsutbildning och fördjupningar inom institutet.

Under 2021 erbjuds 2st utbildningsprogram till certifierad skogsbadsguide med skilda upplägg: ett traditionellt och ett nytt med helgkurser + teori och metodik online.

Välkommen att läsa mer här!