Skogsbad

Skogsbad Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴) som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva naturen på ett Läs mer…

Om Oss

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) som organisation är en sammanhållande resurs och plattform som erbjuder naturbaserade, kulturella ekosystemtjänster; framför allt inom Skogsbad, Skogsterapi, Ekoterapi och Vildmarksterapi. Institutets verksamhet drivs av Petra Ellora Cau Wetterholm i en kollaborativ modell med de personer, verksamheter, organisationer och övriga intressenter som på Läs mer…