Vill du delta i en rikstäckande, vetenskaplig studie på effekt och upplevelse av skogsbad enligt metoden ”Eco Forest Therapy”? SLU Sveriges lantbruksuniversitet, i samverkan med Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och SNFTI Guidenätverk, önskar dig varmt välkommen att delta i ett program om 3 skogsbad tillsammans med en Certifierad Skogsbadsguide.

Du hittar en lista på de guider som deltar i studien här nedan! Finn en guide nära dig eller mejla namn och din bostadsort till: contact@snfti.com så förmedlar vi direkt kontakt!

Finn en guide som deltar i Skogsbadsstudien:

Läs gärna mer om studien här:

Vad är skogsbad?

Skogsbad är en naturbaserad metod för minskad stress och ökat välmående, en stillsam vandring med dina sinnen i kontakt med naturen. Med en certifierad guide får du vägledning i konsten att öppna dina sinnen och vistas i en fördjupad kontakt med naturen.

Hur går det till?

Du erbjuds att delta i 3st. skogsbad i grupp med en certifierad skogsbadsguide. Du bidrar till forskningsprojektet genom att fylla i enkäter med dina personliga upplevelser och erfarenheter. Du är även välkommen att delta i en intervju.

Studiens upplägg 

Skogsbaden genomförs på många olika platser, runtom i Sverige. Du får 3 skogsbad, 1 gång/veckan som är 3 timmar/gång. Vi planerar dem till lördagar eller söndagar under september och oktober 2022. Syftet är att undersöka effekter och upplevelser av skogsbad utifrån metodiken Eco Forest Therapy, i olika geografiska områden samt grad av naturkontakt kopplat till hållbarhet.

Vad får jag ut av att delta?

Ett program med flera skogsbad i följd har i tidigare studier visat sig erbjuda en förstärkt och fördjupad effekt med påtagligt minskad stress och ett ökat välmående. Att delta kan även ge dig erfarenhet av hur du själv kan guida dig mot en läkande naturkontakt efter programmets slut.

Vem kan delta?

Du är över 18 år. Du behöver inga förkunskaper men kan promenera, sätta dig på en sten eller marken och resa dig på egen hand. Du åtar dig att genomföra hela programmet och att fylla i de skattningsformulär som du får av oss.

Vad kostar det?

Skogsbadsprogrammet erbjuds till ett mycket reducerat pris, totalt 450 kr för programmet om 3 skogsbad (ordinarie pris: 1350kr). Alla inkomster går oavkortat till guiden.

Hur anmäler jag mig?

Du kan anmäla dig på 2 sätt: titta i listan här ovan för att finna en guide nära dig att kontakta. Du kan också mejla oss med en fråga på: contact@snfti.com Vi önskar din anmälan senast den 12 september, 2022.

Frågor och mer information

Om du önskar mer info & kontakt, varmt välkommen att kontakta din lokala, certifierade skogsbadsguide. Du kan även mejla till oss på: contact@snfti.com eller direkt till projektledare: Jonna Sandin Larkander: jasr0006@stud.slu.se

Ansvariga forskare:

Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor, institutionen människa och samhälle, SLU, Alnarp. Anna.maria.palsdottir@slu.se

Marcus Hedblom, professor vid Institutionen för stad och land, SLU, Ultuna. Marcus.hedblom@slu.se

Projektledare, sakkunnig:

Petra Ellora Cau Wetterholm, MSc, Leg Psykolog, Verksamhetsledare: Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute, contact@snfti.com

Sakkunnig:

Annelie Vårhammar, MSc. Stockholm Resilence Center, annelie.varhammar@gmail.com

Varmt Välkommen!

#Skogsbad #Skogsterapi #Certifieradskogsbadsguide #guidatskogsbad #skogsbadsstudie #SLU #forskning #vetenskap #Sverigeslantbruksuniversitet #Scandinaviannatureandforesttherapyinstitute #Guidenätverk #naturochhälsa #skogsbadsprogram #shinrin-yokusweden