Petra Ellora Cau Wetterholm

Varmt välkommen till det skandinaviska institutet för natur och skogsbad samt skogsterapi!

Tanken om ett institut har levt med mig ett längre tag. Ju mer skogsbadet tagit fart i Sverige och våra nordiska/skandinaviska grannländer, desto mer tycker jag mig ha sett behovet av en plattform som för samman den information som finns på området och som kan vara en resurs för samhället i stort.

Jag grundade Shinrin-Yoku Sweden år 2016 och har utvecklat skogsbad och skogsterapi inom denna organisation. Men som ni vet så betyder Shinrin-Yoku skogsbad, och läget är nu sådant att vi är redo för att fördjupa även skogsterapi i Sverige och i Norden. Och en fördjupning innebär även att dela med sig av sin kunskap till fler, i form av utbildningar och samarbeten för att sprida naturkontaktens möjligheter på bred front.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute är en sådan plattform. Tillsammans med Shinrin-Yoku Sweden, är det min förhoppning att kunna ringa in och erbjuda flera av de aspekter som skogsbad och skogsterapi inrymmer och vara en resurs för såväl teori, vetenskap som metod och tillämpning inom en bred verksamhet dit många kan hitta.

Varmt välkommen!

/Petra Ellora Cau Wetterholm

Om Institutet

Institutet drivs från Sverige och med en skandinavisk och nordisk förankring. Hit räknas även Finland, en föregångare i naturbaserad, nordisk forskning och intervention. Institutet är fristående från andra, liknande organisationer men kollegialt samverkande.

Institutets grundare och verksamhetsledare är Petra Ellora Cau Wetterholm. Verksamheten bedrivs i en kollaborativ modell med de personer, verksamheter, organisationer och övriga intressenter som på olika sätt önskar samverka med institutet, utgå från institutet som plattform och/eller på andra sätt önskar bidra till institutets mål och mening.

Institutet erbjuder återkommande utbildningar, fortbildningar och föreläsningar samt bidrar till metodutveckling, forskningsbaserade underlag och samverkar i projekt. Det förmedlar tjänster av flera slag för privatpersoner, organisationer, myndigheter och för hälso- och sjukvårdssektorn. Syftet är att dela med sig av kunskap och färdigheter inom naturbaserade aktiviteter som verkar för inre och yttre hållbarhet; en förbättrad fysisk och psykisk hälsa och stödjer ett hållbart liv med ekologisk utgångspunkt och naturlig balans.

Institutet värnar en hög nivå av kompetens och en områdesutveckling som ligger i framkant. Detta ger en viss garanti för de tjänster som förmedlas.

Tjänster som stödjer institutets mission:

  • Uppdaterade, högkvalitativa utbildningar enligt internationell standard och i framkant inom Skogsbad, Skogsterapi och andra naturbaserade terapiriktningar.
  • Verka för partnerskap och samverkan med vårdinrättningar, hälso- och sjukvård, skogsägare, privatpersoner, nätverk och organisationer inom naturbaserade aktiviteter, kursgårdar, SPA och turisminrättningar samt med andra skogsbads- och skogsterapiguider nationellt och internationellt.
  • Bidra med underlag för vetenskaplig forskning, metodutveckling, tränings- och behandlingsmanualer för en hög kompetens på området. Inte minst genom utbildning av certifierade guider inom skogsbad och skogsterapi.
  • Erbjuda en standard för att certifiera ”hälsoskogar”; skogsbads- och skogsterapi områden, naturområden och skogar.

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, mindfulnessledare och certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och mentor.

Hon är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden och delgrundare av European Forest Therapy Institute. Hon erbjuder ekosystemtjänster som offentliga och privata skogsbad och skogsterapivandringar och retreater samt natur- och skogsbaserad utbildning och workshops runt om i Sverige och internationellt.

Petra har som psykolog specialiserat sig på neuropsykiatri, mindfulness-baserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

Hon är en stark förespråkare för metodutveckling av skogsterapi och en integrering av naturbaserad behandling i samhället; vetenskap, utbildning och hälso och sjukvård.

Hon är författare till institutets träningsmanualer i skogsbad, skogsterapi, NBSR och ett skogsterapiprogram för stress och utmattning inom primärvård.

Det som har påverkat henne mest förutom hennes arbete som klinisk psykolog, är en livslång naturkontakt, en bakgrund inom scen- och bildkonst, åren i retreat vid ett Zen-buddhistiskt tempel och det akuta behovet i samhället av en återkoppling till naturen, som stöd för ekologisk återhämtning och en hållbar livsstil.

Sedan 2007 är hon utbildad ledare för MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), av prof. Mark Williams, Oxford, England, och MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), skapad av Dr. Jon Kabat Zinn vid Center for Mindfulness, Massachusetts , USA.

Hon erhöll sin certifiering som Natur och Skogsterapiguide år 2016 av Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs.

Hon har blivit inbjuden att undervisa nationellt och internationellt och presentera sitt arbete på flera konferenser, senast på världskonferensen ”Forests for Public Health”. Hennes arbete har publicerats i dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och månatstidningar som Vi, Modern Psykologi, Må Bra, Amelia, Yoga för dig, i radioprogram och i TV-program på TV 4 News Morning and Science of världen (Vetenskapens Värld).