TACK FÖR OSS!

Vår utbildningsretreat på Mundekulla retreatcenter avslutas med att
Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute donerar och planterar ett träd tillsammans med hela utbildningsgruppen. Det är ett både konkret och ett symboliskt tack till naturen, jorden och platsen.

Alla deltagare samlas i cirkel runt trädet för att uttrycka tyst tacksamhet och sända en hälsning genom ”Wood Wide Web”.

Tack skogen, tack platsen och till alla dem som vandrat och verkat där före oss.

Särskilt tack till Peter Elmberg! för inspirerad vård och omsorg om platsen, för val av träd och hjälp med plantering!