Varmt välkommen till Youtube för att få en introduktion till Skogsbad och Naturvaro för ökat välmående. Inspelningen gjordes som del av ett webbinarium inom det nationella projektet ”Luften är Fri”. Du hittar den här, jämte en rad inspirerande och innehållsrika presentationer på websidan Luften är fri Må bra ute | Luften är Fri (luftenarfri.nu) och ta del av alla bidrag från organisationer, föreningar och utomhusaktörer som samverkar för att ge stöd till alla som vill, kan och önskar komma ut i naturen på ett hälsosamt och berikande vis.

#skogsbad #skogsterapi #forestbathing #foresttherapy #naturvaro #skogsbadochhalsa #skogsbadochvalmaende #skogsbadochnaturvaroforokatvalmaende #luftenarfri #scandinaviannatureandforesttherapyinstitute #shinrinyokusweden #petraelloracauwetterholm #youtubeskogsbad #youtubeforestbathing #youtuberluftenarfri