Wise Mind organiserar och bjuder in till ✨NYÅRSRETREAT✨i midvintertid med skogsbad och yoga. För dig som önskar gå djupt in i vila och börja året i balans med de inre och yttre naturelementen. Som önskar resa enkelt och med litet avtryck. Vi vandrar in i skogen och låter tiden och naturrummen öppna sig för sinnlig kontakt, visioner och vägledning. Vi varvar med varsamt guidad yoga inomhus, tid framför brasan och med eko och närodlad mat. Och när stjärnenatten öppnar sig bjuds du ut till ett himmelsbad.
Varmt välkommen att börja 2020!
Läs mer på hemsidan WISE MIND och ANMÄL DIG HÄR!