Utbildningar 2020

Utbildningarna som erbjuds inom Shinrin-Yoku Sweden sker i samverkan med Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. Samtliga utbildningar vilar på en vedertagen teoretisk grund, vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet samt expertis.

Med ett utbud av högsta kvalitet är det vår önskan att du ska finna din väg mot en personlig och professionell utveckling och fördjupning inom naturbaserad hälsa, hållbarhet och ekologisk balans.

Nordic Friluftsterapi

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute har den stora glädjen att för första gången i Sverige erbjuda en kurs i Nordisk Friluftsterapi. Detta är en särskild form av ”Vildmarksterapi” eller ”Adventure Therapy”, inom området Outdoor Therapy, som är kliniskt utarbetad med barn och unga inom ABUP, motsvarigheten till Barn och Ungdomspsykiatrin i Sverige samt vetenskapligt utvärderad. Vi har lyckan att få ta del av denna nordiska metod av några av Norges främsta representanter på området och tillika skaparna av Nordic Friluftsterapi. Utbildningen sker i 3 moduler under 2020, mellan mars och november. Välkommen att läsa mer HÄR!

Utbildning inom Skogsbad & Skogsterapi

Välkommen till en fördjupande retreat och professionell utbildning i upplevelsen av läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad och Skogsterapi

Du kan välja att endast gå utbildningen till skogsbadsguide eller att anmäla dig till till både skogsbadsguide och skogsterapiguide och genomgå båda utbildningarna i en följd efter varandra. Du kan även välja att börja med utbildningen till certifierad skogsbadsguide och välja att fortsätta med utbildningsdelen i skogsterapi vid ett senare tillfälle.

Utbildningen är för dig som önskar en personlig fördjupning genom naturkontakt och att utveckla en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd inlärnings- och guidningsmetod, särskilda färdigheter och beprövad erfarenhet. Välkommen att läsa mer!