Sveriges första certifierande utbildning i skogsbad och skogsterapi 16 Maj 2019

Shinrin-Yoku Sweden är mycket glad att kunna erbjuda Sveriges första certifierande utbildning till skogsbadsguide och skogsterapiguide.

Petra Ellora Cau Wetterholm tillsammans med två internationella kolleger, har grundat och driver organisationen”European Forest Therapy Institute” och inom denna ram utvecklat en professionell utbildning för den europeiske guiden.

Utbildningarna är 3 respektive 6 månader långa. De inleds båda med en intensivvecka i skogsbad; lika delar teoretisk underbyggnad och erfarenhetsbaserad inlärning ute i skog och mark. Sedan följer 3 månaders handledd praktik; egen naturfördjupning, guidade skogsbad samt en rad andra aktiviteter som senare lämnas in för certifiering. För den som valt att fortsätta till certifierad skogsterapiguide följer 3 dagar av fördjupning i skogsbadsguidning för grupper med särskilda behov. Därefter följer ytterligare 3 månaders handledd praktik före certifieringsprocess.

Datum: 16-23 maj 2019 samt handledd praktik 3 månader/6 månader

Kategorier: Utbildning