En mycket glad förhandsannonsering inför 2025. Här öppnar en ny utbildning för dig som längtar efter en längre, fördjupande väg i läkande naturkontakt, både personligen och professionellt. Vi tar emot intresseanmälningar från och med hösten 2024. Varmt Välkommen!

Institutet har inför 2025 anammat den internationella termen ”Skogsterapi” för den form av avancerade och professionellt guidade skogsbad som denna utbildning erbjuder. Samtliga certifieringar som tidigare erhållits under namnet Certifierad Skogsbadsguide, får denna förtydligande titel.

Certifierad Skogsterapiguide 2025

Varmt välkommen till en professionell utbildning i ”Skogsterapiguidningens konst”.

Utbildningen är för dig som vill utforska och fördjupa din läkande naturkontakt, utveckla en professionell expertis i skogsbadets guidningskonst och få en inifrån-förståelse för den mångdimensionella ”terapi” som naturen erbjuder. Den omfattar samtliga delar som du behöver för att vägleda dig själv och andra till läkande naturkontakt och att verka som professionell skogsbads- och skogsterapiguide.

Detta år, 2024 tillägnas att vetenskapligt utveckla och fortsatt utvärdera vår metodik Eco Forest Therapy. Men redan kommande år, 2025 erbjuder vi ett utvecklat upplägg. Vi vill på så sätt fortsätta att erbjuda den utbildning som har starkast evidens och ger möjligheter till personlig inriktning.

Kompetens

Vår utbildning till Certifierad Skogsbads- och skogsterapiguide är en av de mest gedigna möjligheterna för att lära och omsätta skogsbadsguidningens konst, både teoretiskt och praktiskt. Den erbjuder ett brett spektrum av upplevelsebaserad naturkontakt, teori, metodik och praktiska färdigheter, både i naturen, gemensamt på plats och online, skriftligt och kreativt samt med ett kontinuerligt stöd av engagerade lärare, din utbildningsgrupp, en utbildningsmanual och ditt nära samarbete med naturen. Du behöver ingen särskild bakgrund för att söka utbildningen men vi rekommenderar att du har ett starkt intresse och motivation för naturkontakt och samtliga moment av utbildningen, såväl praktiska som teoretiska och skriftliga.

Det är för en skogsbads- och skogsterapiguide precis som för blivande meditationsledare, mycket viktigt att integrera egen erfarenhet med både kunskap och färdigheter. Utbildningen pågår därför under 6 månader för att ge tid nog att väva samman samtliga delar av utbildningen, utveckla din egen, särskilda kompetens och expertis i att guida dig själv och andra till insiktsfulla och läkande upplevelser. Utbildningen lägger även en mycket stabil grund för en fortsatt personlig och naturorienterad utveckling och fördjupning.

Utbildningens 3 grundläggande teman

Med en stabil, vetenskaplig och erfarenhetsbaserad grund i ”Eco Forest Therapy” väver vi fram guidens expertis genom att förena 3 teman som löper parallellt genom hela utbildningen:

 1. Din personliga kontakt, relation och samverkan med den levande naturen
 2. Skogsbadets teori, vetenskap, psykologiska process och särskilda guidemetodik
 3. Dina praktiska färdigheter och övning under handledning

Det gör dig väl förtrogen med:

 • En fördjupad erfarenhet och förståelse för skogsbad, skogsterapi och läkande naturkontakt
 • Skogsbadets underliggande vetenskap, teori, process och metodik
 • En expertis i metodiken ”Eco Forest Therapy
 • Hur du väljer en lämplig natur för guidning
 • Guidningskonst: Hur du planerar, genomför och utvärderar trygga och genomarbetade skogsbad
 • Att guida i samspel med naturen som partner
 • Konsten att utforma guidade skogsbadinbjudningar och aktiviteter
 • Att leda cirkelsamtal
 • Hur du tar hand om din skogsbadsgrupp
 • Hur du använder ett närvarande och naturligt inbjudande språk
 • Vilken utrustning du behöver
 • Första hjälpen & Hjärt- o lungräddning
 • Att utveckla kreativa inslag i naturen och introducera naturkonst
 • Att förbereda, genomföra och avsluta en skogstéceremoni

Nya inslag för 2025 är valbar modul och seminarier:

 • Att utforma och leda stödjande ceremonier i naturen
 • Att utforma och leda naturkonst (land art)
 • Skogsbadets teori och vetenskap; som grund för föreläsning och presentation

Efter avslutad utbildning och praktiktid har du:

 • Förkroppsligat skogsbadsguidningens konst: integrerat och vävt samman tre teman och utbildningsmoduler: personlig naturkontakt/relation, skogsbadets teori/metodik och praktiska färdigheter
 • Förberett, genomfört och utvärderat professionella skogsbad under handledning
 • Utforskat och använt skogens teväxter
 • Fördjupat din naturkunskap och naturhistoriska insikt
 • Tillbringat tid i utforskande Naturvaro (R) på din Naturplats (sit-spot)
 • Utforskat samklangen mellan inre och yttre natur i flera dimensioner
 • Naturvandrat både solo och i grupp
 • Utforskat din kreativa interaktion med naturen
 • Förkovrat dig i den valbara modul och de seminarier som du är mest intresserad av

Summering

Utbildningen erbjuder sammantaget både en personlig naturkontakt och erfarenhet av skogsbadets läkande förmåga med gedigen guidekunskap och professionella färdigheter . Till detta får du möjlighet att fokusera lite extra på en valbar modul som du finner särskilt intressant.

Utbildningen ger dig en mycket väl etablerad grund för att guida både dig själv och andra till säkra, väl förberedda och läkande upplevelser av naturens ”medicin”.  Vår metodik, ”Eco Forest Therapy”, vägleder dig in mot skogsbadets vetenskapliga evidens, psykologiska process och guidningskonst, på svenska och i en nordisk kultur och natur. Du blir del av ett stort, guidenätverk med andra certifierade guider, som är berikande och värdefullt även efter utbildningen. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide och att delta i pågående forskningsprojekt.

Utbildningen omfattar ca 250 timmar över 6 månader

 • Utbildningsretreat: 6 dagar (förlagda över 7 dagar)
 • Online: undervisning + seminarier + handledning
 • Skogsbadsguidning: förberedelser + genomförande + utvärdering (praktiskt och skriftligt arbete)
 • Naturfördjupning: bl a egen naturplats, solo-vandring + dagbok
 • Valbar modul; seminarier, egna studier och implementering under handledning
 • Eget projektarbete

(Tillkommer: certifieringsprocess)

Denna utbildning ligger till grund för vår 2 månaders fortbildning: Certifierad Skogsterapiguide, nivå II; för individer och grupper med särskilda behov av stöd och anpassningar.. Detta är en särskild metodik och kompetens för att anpassa Eco Forest Therapy till individer och grupper med särskilda önskemål eller behov (se separat utbildningsbeskrivning).