Shinrin-Yoku Sweden och Petra Ellora Cau Wetterholm är mycket glad över att ha fått erbjuda en workshop i Unnaryd, Småland för den fantastiska Gröna Rehab som redan bedrivs. Se gärna www.kroksjön.se

Vi höll en workshop som över 3 dagar; fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Upplägget var både praktiskt och teoretiskt. Praktiskt i form av guidade skogsbad, teoretisk i form av de delar som utgör en skogsbadsvandring. Vi gick även igenom delar av vetenskapligt arbete och evidens på området.

Workshopen ger en sammanhållen och mycket god kunskap om samtliga grundläggande delar av skogsbad. Den fungerar utmärkt separat och/eller som en gedigen grund för en längre vidareutbildning. Den ger ingen formell behörighet eller certifiering men väl ett diplom för genomgången kurs.

Kategorier: Utbildning