Skogsterapi på Vårdcentral

Petra Ellora Cau introducerar Skogsterapi som ett pilotprojekt i Primärvården. Tillsammans med sin kollega, psykoterapeut Maria Palmer, kommer de under hösten att leda en grupp med vuxna deltagare som fått diagnosen utmattningssyndrom. ”Det är fantastiskt att få möjligheten att erbjuda skogsterapi som ett komplement till mer vanlig psykologisk behandling inomhus”, säger Petra. Hon fortsätter. ”Egentligen är det inte så revolutionerande som det låter, skogsterapi innehåller i sin grund delar av den evidensbaserade behandling som rekommenderas av socialstyrelsen vid medelsvår depression, stress och viss avgränsad ångestproblematik, dvs en naturlig form av beteendeaktivering, fokusskifte, fysisk aktivitet och närvaro/mindfulnessutövning.  Att vi sedan får tillgång till den effekt som tillkommer vid vistelse i skogen, är en rejäl bonus och har sin egen vetenskapliga grund. På det hela taget ser jag skogsterapi som något som verkligen ökar förutsättningen för ett ökat välmående, återhämtning och en mer långvarig form av enkel och tillgänglig terapi som en på sikt kan genomföra själv. Att den genomförs i grupp, där stor del sker i tyst samvaro, ger en ofta mycket värdefull känsla av socialt sammanhang som kan vara svår att få till för dem som drabbats av utmattning. Dessutom ömsesidig förståelse och bekräftelse. De behöver inte förklara för varandra hur de känner sig eller skämmas för sitt tillstånd”, berättar Petra. Hon avslutar med att säga ”Ja, vi får be att återkomma med en mer utförlig rapport när höstens pilotprojekt blivit utvärderat”. Shinrin-Yoku Sweden önskar dem lycka till och ser fram emot en återkoppling längre fram.