Psykologtjänsten Lägereld lanserar skogsterapi i grupp! Ta del av ett 6 veckors program med fysiska träffar varvat med individuella sessioner med fokus på ditt välmående och stressreducering.

Programmet är utarbetat av leg. psykolog Petra Ellora Cau Wetterholm, från Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute.

Välkommen att anmäla dig via Lägerelds webb: https://lagereld.com/skogsterapi/

Naturbaserad psykologisk behandling

Lägereld välkomnar dig till en naturbaserad psykologisk behandling genom KBT och skogsterapi för stressrelaterad ohälsa, ångest och nedstämdhet. I dessa tider kan vi inte tänka oss en bättre kombination än KBT online och gruppmöten i naturen.

Dina enskilda psykologsamtal är till för att förstå och förändra din personliga situation och guidad skogsterapi i grupp erbjuder naturkontakt för minskad stress, fördjupad återhämtning, ett ökat välmående och en förbättrad funktion.

Du betalar vanlig patienttaxa om 100kr / samtal. Start vecka 40.

Klinisk evidens

Programmet är utarbetat av leg psykolog Petra Ellora Cau Wetterholm, från Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute, en kliniskt välrenommerad och legitimerad psykolog. I 6 veckor erbjuds du 2 möten per vecka med Petra Ellora Cau Wetterholm: enskilda samtal online och guidad skogsterapi i grupp utomhus. Läs mer om skogsterapi här och dess vetenskapliga grund här.

Varmt välkommen med din egenanmälan eller remiss från vårdcentral. Vi behöver ha din anmälan senast vecka 39 för att boka in ett första bedömningssamtal.

Du finner beskrivningen på Lägerelds facebooksida HÄR!