Tänk, nu är det 2 år sedan skogsbad blev skogsterapi på vårdcentral och min pilotstudie äntligen fick ta form. Tack till Maria Palmer, Vidar vårdcentral och alla ni som deltog. Ni har bidragit stort till att öka medvetenheten om hur vår psykiska hälsa och naturvarande hänger samman. Tack! /Petra Ellora Cau Wetterholm.

Min pilotstudie är utvärderad, artikeln skriven och framförd under världskongressen i Atén i maj, 2019, ”Forest for Public Health”. Den kommer att publiceras i sammanställningen från kongressen och går i tryck under närmaste halvåret. ?

Already 2 years ago since the launch of my pilot study of moving Forest Bathing to a Forest Therapy intervention in Primary Mental Health Care. Thank you to Maria Palmer, Vidar Primary Health Care and to all of you who participated. You have contributed immensily to the understanding of how deeply Mental Health and Nature Connection is interrelated . Thank you! /Petra Ellora Cau Wetterholm 

My pilot study is assessed and the paper is written and presented at the World Congress ”Forests for Public Helath” in Athens in May 2019. It will be published during the upcoming 6 months. ?