Skogsbad i Storstockholms lokaltidning ”Mitt i”.

Ett stilla och sensoriskt skogsbad med journalist Sandra Eriksson och fotograf Pekka Pääkkö, tidningen Mitt i -Storstockholm, September 18, 2018.

Kategorier: Media