Bakgrund

Shinrin-Yoku Sweden etablerades år 2016 när skogsbadet gjorde entre´i Sverige. Det är fantastiskt att följa hur intresset med tiden har ökat! Det är även så att allt fler nu önskar utbilda sig till skogsbadsguide och skogsterapiguide. Även samhället i stort har fått ett ”grönare” intresse och många efterfrågar nu naturbaserade metoder för stresshantering, för integrering i sin verksamhet och för en fördjupad kontakt med den levande miljön.

I en tid präglad av klimatkris och med omställning och hållbarhet i centrum, är det så fint att se hur skogsbad kan vara en av de broar vi bygger för att återförena människor med naturen på ett lättsamt, enkelt och sinn(es)rikt vis. Skogsbad och skogsterapi har den fina fördelen att de i allt högre utsträckning kan sägas vara vetenskapligt baserade metoder som kan värna både vår egen och naturens hälsa och välfärd och som ser till en ömsesidighet mellan människa och natur. Och det är här den utbildade guidens kompetens kommer in i bilden.

Petra Ellora Cau Wetterholm har sedan några år tillbaka etablerat skogsbadsvandringar, kurser och utbildningar. Under 2918-2019 etablerade hon ”European Forest Therapy Institute” med 2 st internationella kolleger och utvecklade en första europeisk utbildningsmanual för professionell utbildning. Den första certifierande 3 och 6 månaders-utbildningen i Sverige erbjöds under sommaren 2019 och 20 nya certifierade skogsbadsguider ser nu fram emot att dela med sig av sina färdigheter.

Ny plattform

Givet det ökade intresset och ett växande nätverk av naturbaserade guider och metoder,  förbereds det nu för en ny plattform, ett institut som svarar an mot en värld i förändring.  Petra Ellora Cau Wetterholm grundar nu verksamheten Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. Hon har lämnat över sin tredjedel av den europeiska verksamheten i the European Forest Therapy Institute, till sina kolleger och önskar nu fokusera på utvecklingen av skandinaviskt skogsbad och skogsterapi.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute kommer inom kort att presentera en hemsida. Shinrin-Yoku Sweden är kvar och kommer, tillsammans med andra samverkande kolleger och intressenter, att ingå som en del i denna större plattform.

Inom kort är du varmt välkommen att gå in på hemsidan www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com och läsa mer om verksamhet, samarbeten, projekt och finna ett program med flera olika utbildningar, kurser och workshops för 2020. Denna uppdatering och alla förberedelser gör att det för närvarande inte finns några kurser att boka inom Shinrin-Yoku Sweden för hösten 2019.

Nya kurser, utbildningar och projekt

Framåt kommer du att hitta kurser och program till certifierad skogsbadsguide, certifierad skogsterapiguide och i vildmarksterapi. Det kommer även att annonseras retreater, andra kortkurser och föreläsningar.  Om du är intresserad och vill veta mer när programmet är utarbetat mer i detalj, så hör gärna av dig till Shinrin-Yoku Sweden: contact@shinrin-yokusweden.se

Med förhoppning om att du vill återkomma snart och ta del av den nya plattformen (annonseras här) och det nya kursutbudet.

Varmt välkommen!

Kategorier: Information