DN Insidan Skogsbadar med Petra Ellora Cau Wetterholm

En vacker dag i Tyresta Nationalpark kom journalisten Ingela Bendt och hennes kamera med på skogsbadsvandring. Med stort engagemang och intresse deltog hon i skogsbadets alla delar, intervjuade deltagare och fotograferade upplevelser på nära håll. Detta är resultaten av den djupdykning hon gjort i mossa, mylla och teori.

Artikel om Skogsbad: https://www.dn.se/insidan/de-badar-sina-sinnen-i-skogens-atmosfar/

Artikel om Skogsterapi på Vårdcentral: https://www.dn.se/insidan/skogsterapi-pa-vardcentral/

Foto och text: Ingela Bendt

Kategorier: Media