Shinrin-Yoku Sweden och Petra Ellora Cau Wetterholm är i Portugal för att leda europas andra certifierande utbildning till skogsbadsguide och skogsterapiguide. Tillsammans med de internationella kollegerna i ”European Forest Therapy Institute” leder vi nu Portugals startar vi den 3 månader långa utbildningen med den inledande intensiva utbildningsveckan.

Kategorier: Utbildning