Egenvård i Coronavirusets tid


av
Petra Ellora Cau Wetterholm
Leg psykolog
Certifierad Natur och skogsterapiguide, utbildare och handledare www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com

”Med naturen som terapirum kan vi verka för nödvändig social distansering, minskad smittspridning och samtidigt göra en vetenskapligt lovande insats för vår egen och planetens välbefinnande. Vi behöver helt enkelt bara öppna dörren och vandra ut i den rika allemansrätten”.

Mediaflödet kring Covid-19 och klimatkris finns nästan ständigt närvarande. I TV, radio, tidningar, på sociala medier och i privata samtal. På arbetet, i skolan och hemma. Sjukvården fokuserar på akut omhändertagande, allt fler instanser stänger ned och många isolerar sig i hemmen. Vi ska inte ses och umgås i grupp. Vi behöver öka social distans och isolering.

Det här innebär mycket ovisshet och oro, kanske även förtvivlan. Frågorna hopar sig. Hur ska det gå? Vad kan jag göra? Och vid sidan om det vi vet, kan och bör gör, både för minskat klimatavtryck och smittspridning, så återstår den egna hälsan. Hur kan jag få lite sinnesro, komma ifrån för en stunds återhämtning, utan att förvärra situationen, ingå i folksamlingar och riskera smitta eller själv sprida virus?

Jag jobbar själv som psykolog med videosamtal. Det fungerar bättre än någonsin i dessa tider. Men det räcker inte alltid med 30 minuters verbal interaktion. När videon släcker ned så sitter klienten kvar med sina utmaningar ytterligare en vecka innan nästa session Det kan bli överväldigande med nyheter om Coronavirus och klimat, särskilt för dem som redan har det jobbigt och utmanande. Och för oss som ger vård och omsorg tillsammans med alla andra i samhället, behövs enkla och hållbara sätt att stödja det egna välbefinnandet.

Det är just mitt i denna omvälvande tid som vi kan upptäcka en alldeles gratis och vilsam reträtt, vår svenska natur. Vi kan spendera tid i våra naturmiljöer och kombinera social distansering med enkel och vetenskapligt utforskad egenvård, följa alla riktlinjer från Smittskyddsinstitutet utan att göra avkall på säkerhet. Vår natur erbjuder oss en möjlighet till hälsosam vila och återhämtning, utan ökad risk för smitta och sjukdom. I alla fall om vi håller distansen till andra som delar naturvistelsen med oss. Vi kan även få tillgång till upplevelser av djupare existentiell gemenskap, trots bristen på närmare mänsklig samvaro. Jag ska beskriva lite mer hur det kan gå till.

På det hela taget kan du söka dig till vilken natur som helst, inte bara till det vilda utan även till stadsnära reservat och små och större parker. Det är en viktig information eftersom många av oss bor i städer, inte nära en skog eller vildmark. Naturen, både i mindre och större skala, har visat sig erbjuda en välgörande terapi som nu i större omfattning börjar återupptäckas. Och vi har vetenskapen med oss.

Det handlar till viss del om hur vi tillbringar tid i naturen. Många internationella studier, tillsammans med vår nordiska forskning, indikerar att naturvistelser såsom skogsbad och skogsterapi ger ökad fysisk och psykisk hälsa och återhämtning. Vi har ännu inte nått ända fram till mer ingående, kontrollerade interventionsstudier, men en sammantagen forskning internationellt och över tid pekar i gynnsam riktning. Studier på enskilda naturföreteelser tillsammans med gruppbaserade interventioner ger tillräckligt underlag för det många av oss, av erfarenhet vill påstå, att naturen är ”bra” för oss, på fler än ett sätt.

Foto: Lars Verket

Natur som dessutom kombineras med långsamhet och uppmärksamhet genom kontakt med våra fem sinnen har visat sig vara lite av ”bäst i test” för att sänka stressnivåer i kroppen, minska oro och nedstämdhet och för att stärka vårt immunförsvar. Det har även visat sig kunna öka vårt mentala fokus, reglera blodtrycket, vara gynnsamt för vår sinnesstämning och påverka sömnen positivt. Det är användbara studier i denna tid. Vi behöver hitta bra, billiga alternativ för en stärkt egenvård och folkhälsa.

Naturen kan alltså vara en oas för egenvård men även ge möjligheter för välgörande upplevelser på ett existentiellt plan. Att vistas i lugn och ro i en naturlig miljö kan ge perspektiv och en känsla av att se sig som en del av ett större sammanhang. Naturvistelser erbjuder på så sätt möjligheter för en djupare kontakt, både med naturen omkring oss och inåt, med oss själva. Vi får en paus för lugn och välmående, för kontemplation som kan öppna för kreativitet och förändring. En liten time-out för återhämtning och ökat välbefinnande. Det är ju välkänt att stressreduktion och ökat välmående kan ha stor effekt på vårt generella hälsotillstånd och vår psykologiska flexibilitet, i förlängningen även för nya förhållningssätt och beslut.

Foto: Lars Verket

Med naturen som reträtt och gratis terapirum har vi alltså en chans att verka både för social distansering och en minskad smittspridning samtidigt som vi ger oss själva en evidensbaserad insats för den egna hälsan och andras välbefinnande. Det är sätt att adressera både inre och yttre hållbarhet. Och i förlängningen, även klimatsmart engagemang. Nya studier bekräftar att ökad naturkontakt även boostar vår vilja att värna och beskydda den levande miljön.

Vi behöver helt enkelt bara öppna dörren och vandra ut i den rika, nordiska allemansrätten. Finna ett träd att vila mot, en skogsbacke att lägga sig i eller en stubbe att sitta på. Att sakta vandra uppför ett berg, vila ögonen invid en sjö eller blicka ut över havet. Och för dem som lever mindre naturnära eller inomhus, kanske finna ett träd utanför fönstret, följa molnens färd över himlen eller öppna fönstret och lyssna på vårfåglarna. Ja, det finns till och med flera studier som bekräftar att inspelade naturljud, naturbilder och naturfilmer har en gynnsam inverkan på vårt välmående. Vi har många vägar att välja för kontakt med natur och ökat välbefinnande.

Det finns skogsbad och naturvandringar som erbjuds över hela landet. Men för dig som vill prova på ett skogsbad på egen hand, här är några tips.

  • Tänk igenom hur du tar dig till naturplatsen på ett sätt som inte utsätter dig och andra för onödig smittorisk.
  • Planera din tid i naturen, från 20 minuter till 2 timmar. Ju längre tid och ju oftare, desto mer möjlighet för ett inre skifte, lugn och ro och återhämtning. Om du går själv, berätta för någon vart du går. Om du har sällskap, kom överens om lugn och tystnad en viss tid och håll en god distans emellan er.
  • Klä dig bekvämt och riktigt varmt. Gärna lager på lager. Mössa och vantar.
  • Packa ett sittunderlag. För extra välbefinnande och värme: en termos med te och ngt gott att äta.
  • Välj en naturplats där du känner dig trygg.
  • Sakta ned. Strosa långsamt. Öppna ditt synfält åt alla håll, ca 180 grader är möjligt.
  • Börja med att lägga märke till din egen vandrande kropp och sedan vad du upplever genom alla dina sinnen. Titta dig omkring: vad känner, hör, luktar/smakar och ser du?
  • Ge dig tid när du utforskar och noterar intryck med dina sinnen. Var har du lust att gå? Kanske du vill lämna stigen och bara vandra dit du spontant är dragen? Bejaka impulser! Känner du för att sitta ned invid ett träd, på en klippa, nära vattnet eller titta på himlen? Bara följ.
  • Hitta ett ställe att sitta – en ”Naturplats” där du kan vila i minst 20 minuter och i tystnad notera och uppmärksamma livet runt dig med alla dina sinnen.
  • Upprepa så ofta du kan.
Kategorier: Blogg