CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker.

Hälsofrämjande aktiviteter i skyddad natur

9 december 2021

Naturbesök handlar alltmer om att må bra och många av dem görs i skyddad natur. Vistelsen handlar ofta om att bli mer närvarande i naturen och att få återhämtning från vardagens stress. Hälsofrämjande aktiviteter bedrivs ofta på egen hand, men de arrangeras även av olika aktörer. På detta webbinarium var fokus hur förvaltare av skyddad natur kan underlätta denna typ av aktivitet – idag och framöver. Bör det inrättas avskilda platser, stigar eller zoner? Hur bör man samarbeta och vilken roll spelar naturvägledare? Vi pratade både om hur man jobbar i Sverige och i andra länder.

Här är inspelningen från webbinariet.

Här är anteckningar från samtal på webbinariet.

Nedan finns föreläsarnas ppt-presentationer i pdf-format.

Carina Wennström från finländska Forststyrelsen berättade hur man i Finland arbetar med Europarcs verktyg Healty Parks Healty PeopleSedan 2013 har man genom detta verktyg jobbat målinriktat för att förbättra finländarnas hälsa i naturen och man följer upp arbetet genom undersökningar. Se Carinas ppt-presentation här.

Tre företagare som jobbar med skogsbad och liknande aktiviteter berättade om sina behov för sin verksamhet i skyddad natur. De delade med sig av sina tankar kring utvecklingspotentialen inom detta område och gav exempel på hur det fungerar i andra länder.

Per Sonnvik från CNV lyfte sedan några ytterligare goda exempel på hur man kan arbeta med hälsofrämjande aktiviteter i skyddad natur. Exemplen kom från Norrbottens, Västernorrlands och Kalmar län samt från Storbritannien.

Kategorier: Föreläsning