Äntligen öppnar vi upp för anmälan till vår professionella utbildning i Skogsbadsguidningens konst och vår evidensbaserade metodik ”Eco Forest Therapy”.

Det är en personlig resa du gör, in mot fördjupad naturkontakt och relation med naturen. En möjlighet att själv uppleva hur läkande och berikande och meningsfullt det är att vara och vistas i en naturlig närvaro och i en levande anknytning till naturen, såväl din egen inre natur som miljön som omger dig – och att sedan få kunskap, metodik och färdigheter för att kunna guida andra till denna upplevelse.

Kontakta oss gärna på mejl: contact@snfti.com

Varmt välkommen med din anmälan!

”There is an ancient conversation going on between mosses and rocks, poetry to be sure…the material and the spiritual live together here”

/Robin Wall Kimmerer

#skogsbad #foresttherapy #skogsterapi #forestbathing #guidetraining #certifieradskogsbadsguide #certifiedforestbathingguide #scandinaviannatureandforesttherapyinstitute #skogsbadsutbildning

Kategorier: Utbildning