FÖRELÄSNINGAR I MARKUSKYRKAN

NATUR OCH SKOGSBAD SOM EGENVÅRD

Föreläsning datum: 3 oktober och 7 november

Skogsbad datum: 16 oktober och 30 oktober

TID: 15.00-16.00, insläpp från 14.30

PLATS: Markuskyrkan, Malmövägen 51 

VAD: Under hösten har du möjlighet att lära dig mer om Skogsbad och naturens kraft genom två föreläsningstillfällen (samma innehåll på båda) och skogsbad med Petra Ellora Cau Wetterholm. Få nya kunskaper om metod och vetenskap samt egna upplevelser för ökad hälsa genom återhämtning i naturen. Det finns också möjlighet att ställa frågor till Petra.

FÖRELÄSARE och SKOGSBADSGUIDE: Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare av och driver Shinrin-Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. Hon är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, certifierad Natur och Skogsterapi Guide, utbildare och mentor samt som meditation och mindfulnessledare.

DROP-IN FÖRELÄSNING MED BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER: Öppet för alla och utan kostnad men endast 48 platser vid varje tillfälle så kom i tid, insläppet startar 14.30!

ANMÄLAN TILL SKOGSBAD: endast 10 platser

Läs gärna på MARKUSKYRKANS WEBSIDA

TEXT: Petra Ellora Cau Wetterholm och Berith Elvhult  FOTO: Veronica Gomez Ibarra (trädbilden) och Pekka Pääkkö/Mitt i (stora bilden på Petra)

Kategorier: Föreläsning