Vintrigt skogsbad för alla sinnen, 20 november

Välkommen in i skogens värld på en Shinrin-Yoku vandring i den sena höstens tid som nu gått över i djupaste vinter. Du är nu bjuden att sakta ned och tona in på dig själv i samklang med det skifte som har skett. Genom guidning och olika förslag bjuds du in till en närvaro och ett utforskande i en fördjupande kommunikation med den omgivande naturen.

En kontakt som kan leda dig bortom ett mer alldagligt vardagsmedvetande, få dig att verkligen slappna av och öppna för känslan av att ”skogsbada”, att ta in atmosfären med alla sinnen. En upplevelse som även vetenskapligt visat sig ha en balanserande och läkande inverkan på hela vår organism, både kroppsligt och psykologiskt. Inte bara blir vårt immunförsvar boostat, vi upplever även ett ökat välbefinnande, mer glädje och kreativitet samtidigt som vi glädjer oss mer tillsammans med andra. En återkoppling och samvaro som även öppnar våra möjligheter till en ökad inre och yttre hållbarhet och ekologisk balans.

Anmälan: Skicka ett mejl för att anmäla dig och få mer information om vandringen:

contact@shinrin-yokusweden.se

Plats: Nackareservatet, Bagarmossen

Kostnad: 150kr

Ledare:

Petra Ellora Cau

är Shinrin-Yoku och Natur och Skogsterapi Guide i sista steget av sin certifierande utbildning (Association for Nature and Forest Therapy Guiding). Hon är i övrigt verksam som leg psykolog och meditations- och mindfulnessledare. Petra utforskar naturkontakt genom meditation och meditativa vandringar och vill gärna dela med sig av den form av Shinrin-Yoku som är beforskad och som hon själv funnit som läkande och fördjupande.