Välkommen till ett skogsbad som vandrar in mot våren. Vi har passerat vårdagjämningen och kan nu bjuda in den särskilda vändning som detta innebär. Fler fåglar gör oss sällskap, det doftar annorlunda, luften och marken är mjukare och våra sinnen öppnar sig på ett nytt sätt efter vintern.

Att följa med på en skogsbadsvandring innebär att du får guidning till att verkligen sakta ned och öppna dina sinnen på ett enkelt och närvarande sätt i en avslappnad kontakt med den omgivande naturen. Att vara i naturkontakt på detta sätt kan leda leda dig bortom ett mer alldagligt sätt att vara och betrakta din omgivning, till att vara mer i samklang med den, komma till ro och öppna för upplevelsen av att ”skogsbada, att bada dina sinnen i skogsatmosfären.

Skogsbad är en del av det som i Japan kallas ”skogsmedicin”, och som vetenskapligt visat sig ha en balanserande effekt på hela vår organism. Denna upplevelse erbjuds genom skogsbadets alldeles särskilda sätt att vistas i naturen, genom ämnen som växtlighet och mark avger och den mångsidiga stimulans som skogen erbjuder. Skogsmedicin har visat sig alldeles särskilt bra för att minska stress, stärka immunförsvaret och ge en skjuts åt vårt allmänna välbefinnande. Att skogsbada öppnar även för möjligheter att låta glädje, lekfullhet och kreativitet få stiga fram. I förlängningen kan skogsbad erbjuda en väg mot ökad inre likväl som yttre hållbarhet, inte minst genom den personliga upplevelsen av avslappnad samhörighet i naturmiljön och varseblivningen av vårt behov av att leva i ekologisk samklang och balans.

Ledare. Petra Ellora Cau Wetterholm

Plats: Nackareservatet (mer info vid anmälan)
Tid: söndagen den 31 mars kl 13-16
Kostnad: 250kr

Anmälan och info:
Mejla namn och telefonnummer till:
contact@shinrin-yokusweden.se

Om ledaren:
Petra Ellora Cau Wetterholm är verksam som certifierad skogsbad- och skogsterapiguide, som leg psykolog och som mindfulness och meditationsledare. I sin verksamhet erbjuder hon guidade skogsterapivandringar för allmänheten och särskilda vandringar inom klinisk behandling för stressrelaterad ohälsa. Verksamheten är utvecklad med en vetenskaplig grund, och guidningarna erbjuds inom en form som hon själv funnit både läkande och fördjupande. Petra är grundare av och verksamhetsledare inom www.shinrin-yokusweden.se och medgrundare till och del av ledarteamet för den europeiska organisationen www.europeanforesttherapyinstitute.com

Du hittar även eventet på FaceBook!