Skogsbad – stilla vandring i vintertid
en guidad vandring mot fördjupad naturkontakt

Du är bjuden till är en långsam och stillsam vandring in i Nackareservatets naturliv. Med våra sinnen öppna gör vi sällskap med ett återvändande ljus som bereder väg för en ny känsla i skogen.

Att följa med på en skogsbadsvandring innebär att du får guidning till att verkligen sakta ned och öppna dina sinnen på ett enkelt och närvarande sätt, i en avslappnad kontakt med den omgivande naturen. Att vara i naturkontakt på detta sätt kan leda dig bortom ett mer alldagligt sätt att vara, till att vara mer i samklang med både dig själv och den naturliga miljön. Du kommer till ro och öppnar för upplevelsen av att ”skogsbada”, att bada dina sinnen i skogsatmosfären.

Under detta skogsbad och om vintern vandrar vi långsamt men i något mer rörelse än vid andra årstider. På så sätt håller vi värmen, även genom våra stilla stunder i skogens avskildhet. Vi avslutar gemensamt med en teceremoni och snacks.

För mer praktisk information och för anmälan:
Sänd ett mejl till: contact@shinrin-yokusweden.se

Ledare och Guide: Petra Ellora Cau Wetterholm
Plats: Nackareservatet
Tid: Söndagen den 19 januari kl. 11-14
Kostnad: 295kr

Anmälan och mer praktisk information om plats, kläder och annat:
Mejla namn och telefonnummer till:
contact@shinrin-yokusweden.se