Sinnlig vandring och skogsbad, 2 oktober

(An invitation in English will follow further down)

Välkommen till en förmiddag med Shinrin-Yoku, en sinnlig vandring på mjuka stigar, där vi guidas till att verkligen sakta ned och öppna våra sinnen i kontakt med den mer-än-mänskliga naturen. Du bjuds in till ett utforskande som ger möjlighet att uppleva en fördjupad kontakt både inåt och i relation till den naturliga omgivningen.

En närvaro som kan leda oss bortom vårt mer alldagliga vardagsmedvetande, får oss att slappna av och öppna för känslan av att ”skogsbada”, att ta in atmosfären med alla sinnen. En erfarenhet som även vetenskapligt visat sig ha en verkligt balanserande och läkande inverkan på hela vår organism, både kroppsligt som psykologiskt, och som leder oss mot mer glädje, spontanitet, kreativitet och en välgörande samvaro.

Welcome to a morning with Shinrin-Yoku. We will walk on soft trails and be guided to really slow down and open our senses in contact with the more-than-human nature. Along the trail we will be offered invitations to explore a deeper connection both internally and in relation to the natural world. A connected presence that can lead us beyond our more mundane everyday awareness, have us relax and open to the feeling of ”forest bathing”, taking in the atmosphere with all our senses. An experience that scientifically has proven to have a real balancing and healing effect on our entire organism, both physically and psychologically, as well as enhancing our sense of enjoyment, spontaneity, creativity and of a restorative social interaction.

Anmälan genom mejl till: contact@shinrin-yokusweden.se

Plats: Nackareservatet

Kostnad: Donation på plats

Ledare: Petra Ellora Cau

Petra Ellora

är Shinrin-Yoku och Natur och Skogsterapi Guide i sista steget av sin certifierande utbildning (Association for Nature and Forest Therapy Guiding). Hon är i övrigt verksam som leg psykolog och meditations- och mindfulnesslärare i den Japanska trädgården i Bagis. Petra utforskar naturkontakt genom meditation och meditativa vandringar och vill gärna dela med sig av den form av Shinrin-Yoku som är beforskad och som hon själv funnit som läkande och fördjupande.