Shinrin-Yoku vandring i Ekarnas värld

Omgivna av de massiva ekarnas lugn, i sällskap av de fallna, vakande mossdrakarna, vandrar vi på mjuka stigar och guidas till att sakta ned och öppna våra sinnen. Vi loggar ut från vardagens alla göranden och kopplar upp oss mot Wood Wide Web

och ett varande på en sinnlig Shinrin-Yoku vandring. Vi bjuds till ett utforskande och en närvaro som kan leda oss bortom vårt mer alldagliga vardagsmedvetande, få oss att verkligen slappna av och öppna för känslan av att ”skogsbada”, att ta in atmosfären med alla sinnen.

En upplevelse som även vetenskapligt visat sig ha en balanserande och läkande inverkan på hela vår organism, både kroppsligt och psykologiskt. Inte bara blir vårt immunförsvar boostat, vi upplever även ett ökat välbefinnande, mer glädje och kreativitet samtidigt som vi glädjer oss mer tillsammans med andra. Se även eventet på Facebook

Anmälan genom mejl till: contact@shinrin-yokusweden.se

Plats: Ekudden, Orhem, Nackareservatet
Kostnad: Donation på plats
Ledare: Petra Ellora Cau

Petra Ellora
är Shinrin-Yoku och Natur och Skogsterapi Guide i sista steget av sin certifierande utbildning (Association for Nature and Forest Therapy Guiding). Hon är i övrigt verksam som leg psykolog och meditations- och mindfulnessledare i den Japanska trädgården i Bagis. Petra utforskar naturkontakt genom meditation och meditativa vandringar och vill gärna dela med sig av den form av Shinrin-Yoku som är beforskad och som hon själv funnit som läkande och fördjupande.