Välkommen att vandra in i klockans vintertid och möjligheten att uppleva den sena höstens skifte i naturen, med alla våra sinnen.

Vi saktar ner betydligt och du guidas genom olika förslag till att öppna dina sinnen i en närvarande och utforskande kommunikation med den omgivande naturen. Att vara i naturkontakt på detta sätt kan leda dig bortom ett mer alldagligt vardagsmedvetande, få dig att verkligen slappna av och öppna för känslan av att ”skogsbada”, att bada dina sinnen i skogsatmosfären.

Skogsbad är en metod som vetenskapligt visat sig ha en avstressande och läkande effekt och en balanserande inverkan på hela vår organism, både kroppsligt och psykologiskt. Den erbjuds genom skogsbadets alldeles särskilda sätt att vistas i naturen, genom ämnen som träd och mark avger och den mångsidiga, neurologiska stimulans som skogen erbjuder. Skogsbad och den naturkontakt är också ett sätt att öppna för en upplevelse av ett varande i ekologisk samklang och balans.

Vi avslutar gemensamt med te och snacks.

Ledare och Guide: Petra Ellora Cau Wetterholm

Plats: Nackareservatet
Tid: Söndag 27 oktober kl 11.00 – 14.00 (OBS! Tidsomställning till vintertid)
Kostnad: 250kr
Ta med: varma kläder, gärna flera lager då vi rör oss långsamt. Vatten och sittunderlag.

Anmälan för mer praktisk info kring mötesplats och annat:
Mejla namn och telefonnummer till
contact@shinrin-yokusweden.se