Välkommen till en utbildning som erbjuder dig att i lugn och ro få sätta dig in i Eco Forest Therapy.

Den här utbildningen är särskilt för dig som redan är certifierad Skogsbads- eller Skogsterapiguide. Du kanske vill repetera och ägna lite tid åt att integrera metodik och modeller med färdighetsträning? Eller så har du haft ett längre uppehåll från skogsbadsguidning och vill komma igång? Du kanske är certifierad skogsbads/skogsterapi-guide av en annan, internationell organisation och vill bli en del av SNFTI guidenätverk?

Då är du varmt välkommen till en introducerande utbildning i SNFTI guidemetodik, ”Eco Forest Therapy”.  Utbildningen sker online och förläggs till två halvdagar. Vi  går igenom bakomliggande teoribildningar, de vetenskapligt baserade modellerna och hur vi omsätter dessa i vår skogsbadsguidning.

Online föreläsningar

Utbildningen består  av 2 halvdagars föreläsningar online. De erbjuder dig en grundläggande introduktion  till ”Eco Forest Therapy”: teori, metodologi och vetenskap. Du får ta del av det som utmärker denna metod på ett informativt och strukturerat vis. Ambitionen är att dig en stabil grund för att kunna integrera såväl metod som färdigheter i din redan befintliga guideutbildning. En del av utbildningen kommer även att anpassas till dina behov och särskilda frågeställningar. På det hela taget är det vår önskan att utbildningen ska kännas inspirerande för din fortsatta guidning i skogsbadets konst.

Utbildningen erbjuds löpande och på begäran.

Aktuella datum läggs ut i god tid

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy Institute (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.

Aktuella datum och info:

Återkommande under 2022-2023

Onlineutbildningen förläggs vanligen till en lördag-söndag kl.10.00 – 14.00 inkl. 3 pauser

Ansökan:

Anmälan

Du anmäler ditt intresse genom att fylla i ansökan här nedan. Formuläret är anpassat till de certifierande utbildningarna, så fyll i det som är relevant för dig och utbildningsändamålet. Viktigt är att  ange är vilken utbildning du har genomgått samt om du är certifierad skogsbadsguide eller certifierad skogsterapiguide.

Då detta är en online-utbildning finns ingen begränsning på deltagarantal.

Ansök här »