Lappland, Norrbotten & Västerbotten

Pajala

  • Jenny Abdelkader

abdelkaderjenny@gmail.com

Piteå

  • Hansi Gelter, Certifierad Skogsbadsguide, Naturguide, biolog Guide Natura: www.guide-natura-com FB:GuideNatura, Instagram: guidenatura Mail: guidenatura@gmail.com
  • Linda Blixt

tbmolly@gmail.com