Certifierad Skogsbadsguide nivå II

Anpassning & stöd för särskilda behov

tidigare kallad : Certifierad Skogsterapiguide

Trees are poems that Earth writes upon the sky

Kahlil Gibran

Covid-19 Information

Institutet tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Vi gör särskilda avtal med våra kursgårdar för enskild rumsbokning vid behov, naturnära, stora och luftiga lokaler samt vistas av naturliga skäl mer än halva dagar utomhus.

Välkommen

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden välkomnar dig till en professionell fortbildning i skogsbad och avancerad guidningskonst. En utbildning för att erbjuda skogsbad för individer och grupper som lever med särskilda behov och utmaningar. Tidigare gick denna utbildning och certifiering under rubriken Certifierad Skogsterapiguide men har nu bytt namn. * Välkommen att läsa mer HÄR.

Utbildningens benämning på svenska är nu:
Certifierad Skogsbadsguide Nivå II
Anpassning & stöd för särskilda behov

och på engelska är den:
Certified Forest Bathing Guide, Advanced level II
Skills and Applications for special needs

Det är en fristående, professionell fortbildning för dig som redan utbildat dig till certifierad skogsbadsguide och vill bygga vidare på din expertis. Den erbjuder en avancerad kompetensutveckling; en grundläggande teoretisk plattform och en strukturerad påbyggnadsmetodik med yrkesmässig tillämpning under handledning.

Du får en god, metodisk grund för hur du tänker, förbereder och genomför ett skogsbad samt gör naturkontakt tillgängligt för enskilda deltagare och grupper med särskilda utmaningar och behov. Du lär dig använda dina grundkunskaper som guide på ett mer personligt och kreativt sätt, eller som vi säger ”låter din guidningskonst få vingar”.

Upplägg

Fortbildningen består av 3 dagars kursretreat med efterföljande 2 månaders praktikperiod under handledning. Praktikperioden fokuserar särskilt på guidningskonst för dem med särskilda behov. Du omsätter dina nya kunskaper och färdigheter direkt för att på olika sätt förbereda och anpassa skogsbad till individer och grupper med särskilda utmaningar. Det kan vara stressrelaterad eller annan ohälsa, fysiska begränsningar eller en kombination.

Under praktiktiden får du individuell återkoppling, vägledning och handledning samt träffas i liten grupp (hemgrupp) och i helgrupp. Att ha en egen ”hemgrupp” ger många möjligheter till utbyte av inspiration, stöd och en förstärkt inlärningsmöjlighet för att utveckla din kompetens som professionell guide. Utbildningen tydliggör även din expertis gentemot ett kliniskt ansvar och ger dig verktyg för att ta kontakt och samverka med legitimerad personal inom hälso- och sjukvård.

* Namnbytet beror på en process kring ordet ”terapi”, något som ofta förknippas med klinisk behandling och expertis. Eftersom SNFTI vill erbjuda utbildningen till certifierade skogsbadsguider med olika yrkesbakgrund, är det vår övertygelse att det nya namnet bidrar till en mer exakt förståelse av guidens expertis. Det kan också öka transparensen för dem som söker skogsbad som stödbehandling, skydda guiden från ett oavsiktligt kliniskt ansvar och öka möjligheten för skogsbad att fungera som en tilläggsmodul till sedvanlig klinisk behandling och intervention.

Utbildning 5-7 augusti, 2022

Förkunskap: Certifierad Skogsbadsguide enligt SNFTI eller annan, likvärdig, internationell utbildningsanordnare)
Utbildning: 3 dagars intensiv utbildning + 2 månaders handledd praktik + Utbildningsmanual + Praktikmanual + Certifieringsprocess; certifikat, digitalt och broderat guidemärke
Pris: 10 800 kr + moms 2700kr. Registreringsavgift: 2 500 kr
Plats: Kursgård samt kost och logi meddelas så snart det är möjligt

Datum: 5-7 augusti, 2022  Starttid: 5/8 kl 16.00. Avslut 7/8 kl 15.00
Praktikperiod + handledning: 8 augusti– 8 oktober

Certifieringsprocess

Anmälan

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett genom att följa denna länk: ANSÖKAN

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

4) Boka kost och logi: OBS! länk till bokning meddelas så snart det är möjligt

Bokning och avbokningsregler *

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

Full utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar. Efter det kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

Avbeställning av utbildning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning av inbetalat belopp om 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

*Force Majeur – Om något oförutsett utanför mänsklig kontroll händer, något som är omöjligt att förutse eller förordningar utfärdade av myndigheterna som innebär att kursen måste ställas in och flyttas,  gäller överenskommet avtal för bokning och avbokning mellan Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI, Shinrin-Yoku Sweden och utbildningsdeltagaren. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder i detta fall, utan extra kostnad ett annat datum då utbildningen kan äga rum istället. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden har inga möjligheter att ersätta eventuella resekostnader för deltagare i händelse av inställd kurs av ovan orsak.

Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm
Huvudlärare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Hon är engagerad i att utveckla Skogsbad och Skogsterapi och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Men även de år hon verkat som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten.