Utbildning till Certifierad Skogsterapiguide

Trees are poems that Earth writes upon the sky

Kahlil Gibran

Covid-19 Information

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus.

I skrivande stund, 21 januari 2020, genomför Institutet inga aktiviteter som kräver fysiska mötenDäremot erbjuds event online.

Nya guideutbildningar planeras för 2021. Vi engagerar flera ledare för att ombesörja bibehållen, fysisk distans, följa riktlinjer samt gör särskilda avtal med våra kursgårdar för enskild rumsbokning. Vi vistas huvudsakligen utomhus, tillhandahåller naturnära och luftiga lokaler, handsprit, munskydd vid behov.

Det finns en beredskap för att genomföra utbildning både IRL alternativt förlägga dem online.

Varmt välkommen!

Välkommen

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden välkomnar dig till en utbildning till Certifierad Skogsterapiguide. Det är en fristående fortbildning för dig som redan utbildat dig till certifierad skogsbadsguide och vill bygga vidare på din expertis. Den erbjuder en professionell kompetensutveckling, en grund för hur du tänker, förbereder och guidar för att tillämpa och utveckla skogsbad som en evidensbaserad intervention för enskilda och grupper med särskilda behov.

Utbildningen är för dig som redan har en certifierad utbildning inom skogsbad, antingen genom Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute eller en likvärdig, internationell utbildningsanordnare.

Du kan välja det utbildningstillfälle som passar dig, direkt efter din utbildning till certifierad skogsbadsguide eller vid ett senare tillfälle.

Upplägg

Detta är en fortbildning och bygger vidare på din kompetens som certifierad skogsbadsguide. Den erbjuder en 3 dagars kursretreat och efterföljande två månaders praktikperiod under handledning . Denna praktikperiod fokuserar på guidning för dem med särskilda behov varför det uppmuntras att du söker individer och grupper som efterfrågar skogsbad och samtidigt lever med stressrelaterad ohälsa eller andra utmaningar. Den individuella och gruppbaserade handledningen som erbjuds, stödjer din utveckling och kompetens som professionell guide.

Utbildning 26-28 mars, 2021

OBS! Pga COVID-19 flyttas utbildningen fram till augusti 2021. Mer info kommer inom kort.

För dig som genomgått utbildning till certifierad skogsbadsguide den 27 juli – 3 augusti 2020 eller den 14-21 augusti 2020, eller en tidigare utbildning.

Förkunskap: Certifierad Skogsbadsguide (eller Forest Therapy Guide enligt annan, likvärdig, internationell utbildningsanordnare)
Utbildning: 3 dagars intensiv utbildning, dagretreat + 2 månader handledd praktik + Certifieringsprocess
Pris: (Certifierad Skogsbadsguide 20 800 kr +) 9 800 kr +moms Registreringsavgift: 2 500 kr
Plats och Tid: Bagarmossens HälsoCenter, Stockholm

Kost och logi: ordnas av deltagaren i samverkan med SNFTI Datum: 26-28 mars, 2021 Starttid: 26/3 kl 14.30. Avslut 28/3 kl 15.00
Praktik + handledning: 5 april – 5 juni

Certifieringsprocess

Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm
Huvudlärare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden.

Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Men även de år hon verkat som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten.