Utbildning till Certifierad Skogsterapiguide

Trees are poems that Earth writes upon the sky

Kahlil Gibran

Covid-19 Information

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. För att kunna genomföra utbildning på plats engagerar vi fler ledare för att bibehålla fysisk distans och tillhandahålla handsprit och munskydd vid behov. Vi vistas huvudsakligen utomhus och gör i övrigt särskilda avtal med våra kursgårdar för enskild rumsbokning, naturnära och luftiga lokaler, enskild matservering inom- och utomhus samt frekvent städning av sanitära utrymmen.

Varmt välkommen!

Välkommen

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden välkomnar dig till en utbildning till Certifierad Skogsterapiguide. Det är en fristående fortbildning för dig som redan utbildat dig till certifierad skogsbadsguide och vill bygga vidare på din expertis. Den erbjuder en professionell kompetensutveckling, en metodik för hur du tänker, förbereder och genomför ett skogsbad för att göra det tillgängligt och genomförbart för enskilda deltagare och olika slags grupper med särskilda behov.

Viktigt att poängtera är att skogsterapi inte är en ”terapi” i traditionell, klinisk bemärkelse. Ordet terapi här syftar på skogen och naturen själv som ”terapeut” och att guiden, med sin erfarenhet, kunskap och expertis, gör det möjligt för deltagaren att etablera en läkande naturkontakt. Det är även så, om guiden själv inte innehar en legitimation inom området hälso- och sjukvård, rekommenderas särskild försiktighet. I det fall deltagaren har en klinisk diagnos och söker skogsbad som behandlande intervention, rekommenderas guiden att samverka med legitimerad personal inom hälso- och sjukvård. Även denna kunskap ingår som del i utbildningen.

Upplägg

Denna fortbildning och bygger vidare på din kompetens som certifierad skogsbadsguide. Den erbjuder en 3 dagars kursretreat med efterföljande två månaders praktikperiod under handledning . Denna praktikperiod fokuserar på guidning för dem med särskilda behov varför det uppmuntras att du söker individer och grupper som efterfrågar skogsbad och samtidigt lever med stressrelaterad ohälsa, fysiska begränsningar eller andra utmaningar. Den individuella och gruppbaserade handledningen som erbjuds, stödjer din utveckling och kompetens som professionell guide.

Utbildning 9-12 augusti, 2021

(OBS! Pga COVID-19 har denna utbildning flyttats fram, från mars till nya datum i augusti, 2021)

Förkunskap: Certifierad Skogsbadsguide enligt SNFTI eller annan, likvärdig, internationell utbildningsanordnare)
Utbildning: 3 dagars intensiv utbildning, 2 månader handledd praktik + Certifieringsprocess
Pris: 9 800 kr +moms varav Registreringsavgift: 2 500 kr
Plats: Skeppsudden Kost och logi: 2000kr i sovsal 4-6 bäddar. För eget rum tillkommer 350kr/dygn och för 2-bäddsrum 150kr/dygn. OBS! Kontakta kursgården direkt för bokning.

Datum: 9-12 augusti, 2021 Starttid: 9/8 kl 16.00. Avslut 12/8 kl 15.00
Praktik + handledning: 16 augusti– 16 oktober

Certifieringsprocess

Anmälan

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett som du får i ett mejl efter att du bokat din utbildning

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

4) Boka kost och logi
Kontakta oss – Skeppsudden – Fridens Lustgård

Bokning och avbokningsregler *

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

Full utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar. Efter det kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

Avbeställning av utbildning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning av inbetalat belopp om 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

*Force Majeur – Om något oförutsett utanför mänsklig kontroll händer, något som är omöjligt att förutse eller förordningar utfärdade av myndigheterna som innebär att kursen måste ställas in och flyttas,  gäller överenskommet avtal för bokning och avbokning mellan Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI, Shinrin-Yoku Sweden och utbildningsdeltagaren. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder i detta fall, utan extra kostnad ett annat datum då utbildningen kan äga rum istället. SNFTI och Shinrin-Yoku Sweden har inga möjligheter att ersätta eventuella resekostnader för deltagare i händelse av inställd kurs av ovan orsak.

Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm
Huvudlärare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden.

Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Men även de år hon verkat som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten.