Välkommen till vår fortbildning* till Certifierad Skogsterapiguide!** Det här är en fristående, professionell utbildning för dig som redan är certifierad skogsbadsguide (av SNFTI eller en annan likvärdig utbildare). Under två månader erbjuds du en fördjupning av den expertis du redan besitter. Du får djupdyka i en strukturerad tilläggsmetodik för att anpassa dina skogsbad till deltagare med särskilda behov. Du behöver inte ha en egen vårdutbildning. Det ingår i metoden att tydliggöra din expertis för samverkan med legitimerad personal inom hälso- och sjukvård.

Som tillägg till metodiken får du även konkreta, naturbaserade interventioner och evidensbaserad ”skogsmedicin” för en bredare, rikare och mer kreativ guiderepertoir. Utbildningen öppnar även möjligheter för dig att utveckla din alldeles egna, personliga guidningskonst. Låta dina kunskaper få vingar och flyga mer fritt men med bibehållet syfte och funktion.

*SNFTI erbjuder ett utbildningsformat i 2 steg. Steg I leder till en certifiering som skogsbadsguide. En utbildning som baseras på en unik metodologi av vetenskaplig evidens, processmodeller och professionell guideutveckling. Steg II leder till certifiering som skogsterapiguide. Här får den certifierade skogsbadsguiden en påbyggnadsmetodologi och naturbaserade interventioner som möjliggör avancerade metod- och guideanpassningar för individer och grupper med särskilda behov.

**Det är viktigt att veta att utbildningen inte erbjuder dig en kompetens i terapeutiskt arbete. Ordet ”terapi” i skogsterapi (Forest Therapy) syftar endast på skogen eller naturen själv som ”terapeut”.

Utbildningens upplägg

  1. Online: Inledande och förberedande teori och metodik.
  2. Utbildningsretreat inomhus: Teori och metodik, avancerad kompetensutveckling i form av en strukturerad påbyggnadsmetod och tillämpning.
  3. Utbildningsretreat utomhus: Teori och praktik, naturbaserade interventioner och aspekter av skogsmedicin för evidensbaserad, terapeutisk effekt och ökat välmående.
  4. Praktikperiod: Enskilda studier och praktisk tillämpning i din hemnatur, handledning online både enskilt, i liten grupp och i helgrupp, skriftliga uppgifter.

Mer om upplägget

Fortbildningen inleds med 2 halva dagars teori online och följs av 3 dagars kursretreat. Därefter följer 2 månaders praktikperiod i din hemnatur samt online, med fokus på utveckling och integrering av din guidningskonst. Du omsätter dina nya kunskaper och färdigheter direkt för att på olika sätt förbereda och anpassa dina skogsbad till individer och grupper med särskilda utmaningar. Precis som under grundutbildningen så använder vi oss av formulär, skattningsskalor och skriftlig och muntlig kommunikation som stöd för din utveckling och som utgångspunkt för handledning.

Handledning online sker både i liten grupp (din ”hemgrupp”) och i helgrupp. Att ha en egen ”hemgrupp” har visat sig erbjuda extra goda möjligheter till inspiration, fortlöpande stöd och fler inlärningsmöjligheter.

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Hon är engagerad i att utveckla Skogsbad och Skogsterapi och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Men även de år hon verkat som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten.

Aktuella datum och info:

13-15 sept + 16 sept - 16 nov 2023

Aktuella datum och info:

13-15 sept + 16 sept-16 nov, 2023

Utbildning: 2 dagars utbildningsretreat (fre-sön) + 2 månaders handledd praktik + Utbildningsmanual + Praktikmanual + Certifieringsprocess; certifikat, digitalt och broderat guidemärke

Plats: Kursgård meddelas inom kort

Datum:

  • Utbildningsretreat: 13 september – 15 september. Start fredag kl 16.00. Avslut söndag kl 15.00.
  • Praktikperiod: + handledning: 16 september – 16 november, 2023

Certifiering: Samtliga delar behöver vara genomförda och godkända inför certifiering.

Förkunskap: Certifierad Skogsbadsguide enligt SNFTI eller annan, likvärdig, internationell utbildningsanordnare)

Pris: 10 800 kr + moms 2700kr.

Ansökan:

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad. Så här anmäler du dig:

  • Fyll i ansökan.
  • Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4
  • Boka kost och logi: OBS! Länk till bokning meddelas så snart det är möjligt

Vi uppskattar att du svarar på så många frågor som möjligt. Dina svar är naturligtvis konfidentiella.

Ansök här »