Välkommen till vår fortbildning* till Certifierad Skogsterapiguide!**

Många gånger kommer guiden i kontakt med människor och grupper som behöver anpassningar och stöd för att kunna genomföra ett skogsbad. Det kan vara ålder, kroppsliga hinder eller mentala och känslomässiga behov. För att erbjuda den naturkontakt och läkning som en skogsbad kan erbjuda, är vi mycket hjälpta av en metodik för anpassning och planering av våra skogsbad. En steg-för steg metod som stödjer både guiden och deltagaren att ta del av skogsbadets fördelar samt underlättar samverkan och implementering i frisk- samt hälso- och sjukvård.

Fortbildningen till Certifierad Skogsbadsguide är en professionell vidareutbildning för dig som redan är Certifierad Skogsbadsguide (av SNFTI eller en annan likvärdig utbildare som uppfyller Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT). Under två månader erbjuds du en fördjupning och vidareutveckling av den expertis du redan besitter. Du får väva in en strukturerad tilläggsmetodik till Eco Forest Therapy, som stöd för att anpassa dina skogsbad till deltagare med särskilda behov. Du behöver inte ha en egen vårdutbildning. Det ingår i metoden att tydliggöra din expertis och de gränsdragningar som gäller för samverkan med legitimerad personal inom hälso- och sjukvård.

Utbildningen öppnar även möjligheter för dig att utveckla din alldeles egna, personliga guidningskonst. Låta dina kunskaper få vingar och flyga mer fritt men med bibehållet syfte och funktion.

*SNFTI erbjuder ett utbildningsformat i 2 steg:

 • Steg I leder till en certifiering som skogsbadsguide. En utbildning som baseras på en unik metodologi av vetenskaplig evidens, processmodeller och professionell guideutveckling.
 • Steg II leder till certifiering som skogsterapiguide. Här får den certifierade skogsbadsguiden en påbyggnadsmetodologi och naturbaserade interventioner som möjliggör avancerade metod- och guideanpassningar för individer och grupper med särskilda behov.

**Det är viktigt att veta att utbildningen inte erbjuder dig en kompetens i terapeutiskt arbete. Ordet ”terapi” i skogsterapi (Forest Therapy) syftar endast på skogen eller naturen själv som ”terapeut”.

Utbildningens upplägg

Utbildning online:

 • Teori och metodik, avancerad kompetensutveckling i form av en strukturerad påbyggnadsmetod

Praktikperiod:

 • Studier och praktisk tillämpning av teori och metodik i din hemnatur
 • Seminarier och handledning online; enskilt, i liten grupp och i helgrupp,
 • Skriftligt förberedande- och utvärderande arbete för Skogsterapi under handledning

Certifiering till Skogterapiguide av SNFTI

Certifiering intygar att du har:

 • Genomfört samtliga utbildningsmoment med godkänt resultat
 • Deltagit aktivt i samtliga individuella och gruppbaserade utbildningstillfällen, handledning och seminarier
 • Visat prov på engagemang och kompetens i samtliga delar av skogsterapiguidningens konst
 • Uppfyllt kriterierna för att erbjuda säkra, väl förberedda och engagerade skogsterapiguidningar

Internationell standard för Skogsterapiguide

SNFTIs utbildning till Certifierad Skogsbadsguide  och Certifierad Skogsterapi guide är i nivå och i framkant av liknande utbildningsprogram internationellt. Gemensamt uppfyller de med råge kriterierna för utbildning till ”Forest Therapy Guide”, enligt International Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT).

Mer om upplägget

Fortbildningen inleds med gemensamma utbildningsdagar online (fre-sön). Därefter följer 2 månaders praktikperiod i din egen hemnatur med seminarier och handledning online; med fokus på utveckling och integrering av din personliga guidningskonst. Du omsätter dina nya kunskaper och färdigheter direkt genom att erbjuda skogsterapi för individ eller grupp. Med hjälp av en strukturerad manual, din studiegrupp och detaljerad handledning får du allt stöd du behöver  för att förbereda, anpassa och guida dem du valt att erbjuda skogsterapi. Precis som under grundutbildningen till certifierad skogsbadsguide så använder vi oss av formulär, skattningsskalor och skriftlig och muntlig kommunikation som stöd för din individuella utveckling och som utgångspunkt för handledning. Du kommer att känna igen dig i hur vi arbetar.

Handledning online sker både i liten grupp (din ”hemgrupp”) och i helgrupp. Att ha en egen ”hemgrupp” har visat sig erbjuda extra goda möjligheter till inspiration, fortlöpande stöd och fler inlärningsmöjligheter.

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Hon är engagerad i att utveckla Skogsbad och Skogsterapi och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Men även de år hon verkat som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten.

Aktuella datum och info:

8/3 - 8/5, 2024

Aktuella datum och info:

Utbildning: 3 dagars utbildning (fre-sön) + 2 månaders handledd praktik + Utbildningsmanual + Praktikmanual + Certifieringsprocess; certifikat, digitalt och broderat guidemärke

Plats: Online och i din egen hemnatur

DatumUtbildning online: teori &metodik:

 • Fredag 8/3 kl.15.00 – 18.30,
 • Lördag 9/3 kl.13.00 – 17.00,
 • Söndag 10/3 kl.13.00-17.00.

Praktikperiod under handledning:

 • 11/3 – 11/5 – 2024

Certifiering: Samtliga delar behöver vara genomförda och godkända inför certifiering.

Förkunskap: Certifierad Skogsbadsguide enligt SNFTI eller annan, likvärdig, internationell utbildningsanordnare som uppfyller Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT*)

Pris: 7 300 kr + moms (25%) 1825kr.

Registreringsavgift: 500kr

Betalas till PG: 89 49 60-4

Ansökan:

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad. Så här anmäler du dig:

 • Fyll i ansökan.
 • Betala anmälningsavgiften 500 kr till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

Ansök här »