Seminarium: Guida Skogsbad för 1 person
Seminarium: Guida Skogsbad i mörker
Seminarium Guida Skogsbad på vintern
Metoduppdatering Certifierade Guider
Certifierad Skogsbadsguide 2023
Certifierad Skogsbadsguide 2023
Certifierad Skogsterapiguide: 2024
Certifierad Skogsbadsguide, 2022