Om utbildningarna

Utbildningarna inom Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Utbildningarna som erbjuds inom Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute vilar på en vedertagen teoretisk grund, vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet samt expertis.

Med ett utbud av högsta kvalitet är det institutets önskan att du ska finna din väg mot en personlig och professionell utveckling och fördjupning inom naturbaserad hälsa, hållbarhet och ekologisk balans.

Utbildning inom Skogsbad och Skogsterapi

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute erbjuder två vägar eller nivåer för utbildning och certifiering; Skogsbad och Skogsterapi.

Enligt den europeiska modellen och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute, har en skogsbadsguide och en skogsterapiguide samma utbildningsbas men skogsterapiguiden tillägnar sig en fördjupande tilläggsutbildning. Denna fördjupning ger en mer avancerad guidningsteknik som kan anpassa ett skogsbad för dem med särskilda behov. En certifiering till Skogsbadsguide tillsammans med fördjupningen till Skogsterapiguide inom SNFTI , ger dig på så sätt en mer omfattande kompetens än andra utbildningar (till Skogsterapiguide) utanför Europa.

Metoden som ligger till grund för guidat skogsbad och skogsterapi, utgår från vetenskapligt presenterade modeller för naturkontakt. Dessa öppnar vägen för en omfattande kunskap och visdom från dem som gått före, fokuserar kring kärnfärdigheter för guiden som vägvisare och omsätts genom den egna, personliga erfarenheten. Metoden tillsammans med personlig handledning genom praktiktiden ger möjligheten att bli en guide i framkant och i nivå med övriga världsledande utbildningar. Den certifierande utbildning som erbjuds inom Scandinavian Nature and Forest Therapy är en av de ledande inom denna utveckling.