Certifierad Skogsterapiguide, 2024

7 900.00 kr (Exkl. moms)

Välkommen till vår fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide! Det är en kreativ, professionell fördjupning som kan ge dig ny luft under guidevingarna för att anpassa dina skogsbad till deltagare med särskilda behov.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Välkommen till vår fortbildning i skogsterapiguidningens konst och en väg till Certifierad Skogsterapiguide!

Många gånger kommer guiden i kontakt med människor och grupper som behöver anpassningar och stöd för att kunna genomföra ett skogsbad. Det kan vara ålder, kroppsliga hinder eller mentala och känslomässiga behov. För att erbjuda den naturkontakt och läkning som en skogsbad kan erbjuda, är vi mycket hjälpta av en metodik för planering och anpassning av våra guidningar. En steg-för steg metod som stödjer både guiden och deltagaren i att optimera skogsbadets hälsobefrämjande effekt samt underlätta samverkan och implementering i frisk- samt hälso- och sjukvård.

Fortbildningen till Certifierad Skogsterapiguide är en professionell vidareutbildning för dig som redan är Certifierad Skogsbadsguide (av SNFTI eller en annan likvärdig utbildare som uppfyller Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT). Här får du en möjlighet att både fördjupa och flyga högt med din guidningskonst. Till hjälp får du en påbyggnadsmetodologi men det är alldeles särskilt själva processen av inlevelse, samskapande med naturen, en levande processhandledning och samtal med kollegerna som gör utbildningen så särskild.

Våra två månader tillsammans hjälper dig att förstå, bearbeta och väva in dina nya färdigheter och insikter för att anpassa dina skogsbad till deltagare med särskilda behov. Du behöver inte ha en egen vårdutbildning. Det ingår i metoden att tydliggöra din expertis och de gränsdragningar som gäller för samverkan med legitimerad personal inom hälso- och sjukvård.

Utbildningen öppnar många möjligheter för dig att utveckla din alldeles egna, personliga guidningskonst. Låta kreativiteten och din personliga guidningskonst få vingar och flyga mer fritt!

**Det är viktigt att veta att utbildningen inte erbjuder dig en kompetens i terapeutiskt arbete. Ordet ”terapi” i skogsterapi (Forest Therapy) syftar endast på skogen eller naturen själv som ”terapeut”.

Upplägg

Utbildning online:

 • Teori och metodik, avancerad kompetensutveckling i form av en strukturerad påbyggnadsmetod

Praktikperiod:

 • Studier och praktisk tillämpning av teori och metodik i din hemnatur
 • Seminarier och handledning online; enskilt, i liten grupp och i helgrupp,
 • Skriftligt förberedande- och utvärderande arbete för Skogsterapi under handledning

Certifiering till Skogterapiguide av SNFTI

Certifiering intygar att du har:

 • Genomfört samtliga utbildningsmoment med godkänt resultat
 • Deltagit aktivt i samtliga individuella och gruppbaserade utbildningstillfällen, handledning och seminarier
 • Visat prov på engagemang och kompetens i samtliga delar av skogsterapiguidningens konst
 • Uppfyllt kriterierna för att erbjuda säkra, väl förberedda och engagerade skogsterapiguidningar

Internationell standard för Skogsterapiguide

SNFTIs utbildning till Certifierad Skogsbadsguide  och Certifierad Skogsterapi guide är i nivå och i framkant av liknande utbildningsprogram internationellt. Gemensamt uppfyller de med råge kriterierna för utbildning till ”Forest Therapy Guide”, enligt International Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT).

Mer om upplägget

Fortbildningen inleds med gemensamma utbildningsdagar online (fre-sön). Därefter följer 2 månaders praktikperiod i din egen hemnatur med seminarier och handledning online; med fokus på utveckling och integrering av din personliga guidningskonst. Du omsätter dina nya kunskaper och färdigheter direkt genom att erbjuda skogsterapi för individ eller grupp. Med hjälp av en strukturerad manual, din studiegrupp och detaljerad handledning får du allt stöd du behöver  för att förbereda, anpassa och guida dem du valt att erbjuda skogsterapi. Precis som under grundutbildningen till certifierad skogsbadsguide så använder vi oss av formulär, skattningsskalor och skriftlig och muntlig kommunikation som stöd för din individuella utveckling och som utgångspunkt för handledning. Du kommer att känna igen dig i hur vi arbetar.

Handledning online sker både i liten grupp (din ”hemgrupp”) och i helgrupp. Att ha en egen ”hemgrupp” har visat sig erbjuda extra goda möjligheter till inspiration, fortlöpande stöd och fler inlärningsmöjligheter.

 

 

Aktuella datum och info

Utbildning: 3 dagars utbildning (fre-sön) + 2 månaders handledd praktik + Utbildningsmanual + Praktikmanual + Certifieringsprocess; certifikat, digitalt och broderat guidemärke

Plats: Online och i din egen hemnatur

DatumUtbildning online: teori &metodik:

 • Fredag 8/3 kl.15.00 – 18.30,
 • Lördag 9/3 kl.13.00 – 17.00,
 • Söndag 10/3 kl.13.00-17.00.

Praktikperiod under handledning:

 • 11/3 – 11/5 – 2024

Certifiering: Samtliga delar behöver vara genomförda och godkända inför certifiering.

Förkunskap: Certifierad Skogsbadsguide enligt SNFTI eller annan, likvärdig, internationell utbildningsanordnare som uppfyller Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT*)

Pris: 7 300 kr + moms 25% (1825kr).

 

 

Kursledare

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt, är återkommande gästlärare på SLU samt har presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.