Certifierad Skogsbads- & Skogsterapiguide, Norge, 2025

26 500.00 kr

Varmt välkommen till en professionell utbildning i ”Skogsbadsguidningens konst”: att leda dig själv och andra till läkande naturkontakt och naturens ”medicin”,

Beskrivning

Certifierad Skogsbads- & Skogsterapiguide Norge, 2025*

Varmt välkommen till en professionell utbildning i  ”Skogsbads- och skogsterapiguidningens konst”. Utbildningen är för dig som vill fördjupa din läkande naturkontakt, utveckla en professionell expertis i skogsbadets guidningskonst och få en inifrån- och personlig upplevelse av den mångdimensionella ”terapi” som naturen erbjuder. Utbildningen ger dig möjlighet att välja att delta i 1 eller 2 delar:

 • Certifierad Skogsbadsguide: 4 månaders utbildning som omfattar det du behöver för att vägleda dig själv och andra till läkande upplevelser i en återhämtande naturmiljö
 • Certifierad Skogsterapiguide: 2 månaders fortbildning där du väljer en inriktning att fördjupa för en särskild expertis som skogsterapiguide (läs mer nedan)

(*Detta år, 2024 tillägnar SNFTI tiden åt vetenskapligt arbete och att utveckla och utvärdera vår metodik Eco Forest Therapy. Men kommande år, 2025 erbjuder vi ett utvecklat upplägg. Vi vill på så sätt fortsätta att erbjuda den utbildning som har starkast evidens och ger möjligheter till personlig fördjupning.)

Kompetens

Vår utbildning i Norge till Certifierad Skogsbads- och skogsterapiguide är en gedigen möjlighet för att lära och omsätta skogsbadsguidningens konst, både teoretiskt och praktiskt. Men den erbjuder dig även möjlighet att välja inriktning! Vår fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide öppnar två vägar till utveckling och fördjupad expertis.

Certifierad Skogsbadsguide

Utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide erbjuder ett brett spektrum av upplevelsebaserad naturkontakt, teori, metodiken ”Eco Forest Therapy” och samtliga praktiska färdigheter. Utbildningen sker både i naturen, online, skriftligt och kreativt och med stöd av engagerade lärare, din utbildningsgrupp, en utbildningsmanual och ditt nära samarbete med naturen. Du behöver ingen särskild bakgrund för att söka utbildningen men vi rekommenderar ett starkt intresse och motivation för naturkontakt och samtliga moment av utbildningen, såväl praktiska som teoretiska och skriftliga.

Certifierad Skogsterapiguide*

Utbildning till Certifierad Skogsterapiguide är en professionell vidareutbildning för dig som redan är Certifierad Skogsbadsguide. Den är särskilt till för att du ska kunna fördjupa och flyga högt med din guidningskonst samt rikta in dig på det område som du är särskilt intresserad av att utveckla. Detta år kan du välja 2 inriktningar:

 • Skogsbad för individer och grupper med särskilda behov av anpassningar
 • Ceremoni och ritual i naturen

* Läs mer utförligt om Certifierad Skogsterapiguide i Norge, med valbar inriktning inom kort.

Det är för en skogsbads- och skogsterapiguide precis som för blivande meditationsledare, mycket viktigt att integrera egen erfarenhet med kunskap och färdigheter. Utbildningen pågår därför under 4 månader. Därefter finns möjlighet till 2 månaders avancerad fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide. Båda ger dig tid att väva samman alla delar av utbildningen för att utveckla din egen, särskilda kompetens och expertis i att guida dig själv och andra till insiktsfulla och läkande upplevelser. Utbildningen lägger även en mycket stabil grund för en fortsatt personlig och naturorienterad utveckling och fördjupning.

Läs gärna mer nedan om early bird-rabatt och avgifts-reduktion vid anmälan till båda utbildningarna.

Upplägg

Certifierad Skogsbadsguide

Utbildningens 3 grundläggande teman

Med en stabil, vetenskaplig och erfarenhetsbaserad grund i metodiken ”Eco Forest Therapy” väver vi fram guidens expertis genom att förena 3 teman som löper parallellt genom hela utbildningen:

 1. Din personliga kontakt, relation och samverkan med den levande naturen
 2. Skogsbadets teori, vetenskap, psykologiska process och särskilda guidemetodik
 3. Dina praktiska färdigheter och övning under handledning

Det gör dig väl förtrogen med:

 • En fördjupad erfarenhet och förståelse för skogsbad, skogsterapi och läkande naturkontakt
 • Skogsbadets underliggande vetenskap, teori, process och metodik
 • En expertis i metodiken ”Eco Forest Therapy
 • Hur du väljer en lämplig natur för guidning
 • Guidningskonst: Hur du planerar, genomför och utvärderar trygga och genomarbetade skogsbad
 • Att guida i samspel med naturen som partner
 • Konsten att utforma guidade skogsbadinbjudningar och aktiviteter
 • Att leda cirkelsamtal
 • Hur du tar hand om din skogsbadsgrupp
 • Hur du använder ett närvarande och naturligt inbjudande språk
 • Vilken utrustning du behöver
 • Första hjälpen & Hjärt- o lungräddning
 • Att utveckla kreativa inslag i naturen och introducera naturkonst
 • Att förbereda, genomföra och avsluta en skogstéceremoni

Efter avslutad utbildning och praktiktid har du:

 • Förkroppsligat skogsbadsguidningens konst: integrerat och vävt samman tre teman och utbildningsmoduler: personlig naturkontakt/relation, skogsbadets teori/metodik och praktiska färdigheter
 • Förberett, genomfört och utvärderat professionella skogsbad under handledning
 • Utforskat och använt skogens teväxter
 • Fördjupat din naturkunskap och naturhistoriska insikt
 • Tillbringat tid i utforskande Naturvaro (R) på din Naturplats (sit-spot)
 • Utforskat samklangen mellan inre och yttre natur i flera dimensioner
 • Naturvandrat både solo och i grupp
 • Utforskat din kreativa interaktion med naturen
 • Förkovrat dig i den valbara modul och de seminarier som du är mest intresserad av

Summering

Utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide erbjuder sammantaget både en personlig naturkontakt och erfarenhet av skogsbadets läkande förmåga med gedigen guidekunskap och professionella färdigheter . Till detta får du möjlighet att fokusera lite extra på en valbar modul som du finner särskilt intressant.

Utbildningen ger dig en mycket väl etablerad grund för att guida både dig själv och andra till säkra, väl förberedda och läkande upplevelser av naturens ”medicin”.  Vår metodik, ”Eco Forest Therapy”, vägleder dig in mot skogsbadets vetenskapliga evidens, psykologiska process och guidningskonst, på svenska och i en nordisk kultur och natur. Du blir del av ett stort, guidenätverk med andra certifierade guider, som är berikande och värdefullt även efter utbildningen. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide och att delta i pågående forskningsprojekt.

Utbildningen omfattar ca 250 timmar över 4 månader

 • Utbildningsretreat: 6 dagar (förlagda över 7 dagar)
 • Online: undervisning + seminarier + handledning
 • Skogsbadsguidning: förberedelser + genomförande + utvärdering (praktiskt och skriftligt arbete)
 • Naturfördjupning: bl a egen naturplats, solo-vandring + dagbok
 • Valbar modul; seminarier, egna studier och implementering under handledning
 • Eget projektarbete

(Tillkommer: certifieringsprocess)

Utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide ligger till grund för nästa steg och vår 2 månaders fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide. Den är särskilt utarbetad för att kunna erbjuda dig en särskild inriktning. Du kan välja mellan två spår:

 1. Skogsbad för individer och grupper med särskilda behov av stöd och anpassningar. Här erbjuds du en särskild metodik och kompetens för att anpassa Eco Forest Therapy till individer och grupper med särskilda önskemål eller behov (välkommen att mejla oss för en mer utförlig utbildningsbeskrivning).
 2. Ceremoni och Ritual inom Skogsbad & Skogsterapi. Här erbjuds du en väg för läkande naturkontakt genom ceremonier och ritualer i naturen, att införliva i din guidning eller leda i andra sammanhang. (välkommen att mejla oss för en mer utförlig utbildningsbeskrivning).

Aktuella datum och info

Datum utbildningen Certifierad Skogsbadsguide
 • 17 maj – 17 september, 2025: online 17-18 maj, utbildningsretreat 25-31 maj, praktiktid 1 juni-10 september.
Tider för utbildningens delar:
 • Online 7 -8 juni: kl. 13.30 – 17.30 båda dagarna
 • Utbildningsretreat start 15 juni: Incheckning fr o m kl 14.00. Utbildningen startar kl. 16.30 (middag: 18.30)
 • Utbildningsretreat avslut: 21 juni kl 13.30 (med lunch)
 • Praktiktid: seminarier 6 st.: onsdagar eller torsdagar kl 18.30-20.00, handledning 4 st.: bokas individuellt, skogsbad samt naturaktiviteter planeras och bokas individuellt
Kursavgift
 • Utbildning Certifierad Skogsbadsguide, 4 månader: 26500Nkr
Datum utbildningen Certifierad Skogsterapiguide
 • 19 september – 19 november, 2025: online eller ”in person” 19-21 september, praktiktid 22september – 19 november

Kursavgift

Certifierad Skogsterapiguide, 2 månader: 9500Nkr

Obs! Early Bird – före den 25/2, 2025

För dig som är en tidig vårfågel och anmäler dig före 25 februari, 2025:

Boka utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide: early bird pris: 25 700 Nkr

Boka båda utbildningarna samtidigt Cert Skogsbadsguide + Cert Skogsterapiguide): du får sammanlagt 1500kr i early bird-rabatt för båda utbildningarna. Betalningen sker då samtidigt för båda utbildningarna.

Efter den 25/2, 2025:

Boka båda utbildningarna samtidigt (Cert.Skogsbadsguide & Cert Skogsterapiguide) och du får  900kr rabatt.

Obs! Var god och läs igenom våra villkor för bokning och eventuell avbokning.

Kost & Logi Kursgård

För vår utbildningsretreat kommer vi att vara på Finnskogen Retreat i Norge. Det är en mycket naturskön, tyst och historisk plats och idealisk för retreat och utbildning, både inomhus och ute. Kursgården är även hemvist för SNFTI:s värd och norska ledare, Caroline Hargreaves.  Finnskogen Retreat ligger mkt nära den svenska gränsen för att underlätta för våra svenska deltagare.

Beställning och betalning för Kost & Logi  tillkommer och betalas separat.

Mer specifik info om bokning av rum, mat och priser kommer att annonseras här så snart vi får besked! Tack för ditt tålamod!

Kursledare

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm och Caroline Hargreaves

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt, är återkommande gästlärare på SLU samt har presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.

Caroline Hargreaves er assisterende leder for utdanningen til Sertifisert Skogsbadguide og ledende lærer for spesialiseringen innen Seremoni og Ritual, innen utdanningen til Sertifisert Skogsterapiguide. Hun har sin utdanning til Sertifisert Skogsterapiguide gjennom den amerikanske organisasjonen ANFT. Caroline er representant og leder for SNFTI i Norge og driver retreat senteret Finnskogen Retreat. Caroline er også medgrunnlegger for Norwegian Sage, en portal for naturbevissthet og regenerativ ledelse. Hun har bakgrunn fra statsvitenskap og økoterapi, og tilbyr overgangsritualer og livsveiledning.