More info will be added. Please see the Swedish page for the time being. Thank you!

SNFTI nätverk & partners består av föreningar och organisationer med vilka institutet har ett återkommande samarbete, kommunikation och utbyte av tjänster.

Uppdragsgivare – nationellt och internationellt

SNFTI uppdragsgivare är ett axplock av samarbetspartners som vid ett eller flertalet tillfällen berikat institutet med uppdrag såsom: utbildningar, föreläsningar, guidade skogsbad, klinisk skogsterapi, handledning, faktaunderlag, artiklar mm