Utbildning i Vildmarksterapi

The clearest way into the Universe is through a forest wilderness

John Muir

Utbildning i Nordic Friluftsterapi

Vi beklagar att denna utbildning nyligen har fått utgå.

Vi avvaktar och återkommer med mer information.

Under tiden är du välkommen att läsa en kort introduktion till den nya formen av skandinavisk vildmarksterapi, se text här nedan. Och om du vill veta mer om det nordiska samarbetet för ”utomhusterapi” är det bara att följa länken: NORDIC OUTDOOR THERAPY NETWORK

Vad är Nordic Friluftsterapi?

Nordic Friluftsterapi är Vildmarksterapi eller Adventure Therapy, utvecklad och anpassad i en nordisk kontext. Det är en upplevelsebaserad terapiform som återfinns i olika former och världen över.  Den vänder sig främst till ungdomar och unga vuxna som brottas med olika grad av utmaningar och mental ohälsa. 

I Norge har ett team psykologer och kliniska behandlare inom avdelningen för Barn och Ungdomars psykiska hälsa på Sörlandets Sjukhus, utvecklat denna form av utomhusterapi, i kombination med vad som ryms inom begreppet ”Friluftsliv”.  De har genomfört forskningsstudier och en alldeles ny doktorsavhandling har just publicerats av en av ledarna för detta program.

I Nordic Friluftsterapi är naturen en medaktör i behandling och det finns en medveten och klinisk flexibilitet beträffande grad av utmaning för deltagarna samt längden på utevistelserna. Omständigheter anpassas efter ungdomarnas behov och kan variera, från att stanna på en s k ”base camp” till att gå på tur och vistas kortare eller längre tider i utomhusmiljö tillsammans med behandlingspersonal.