Utbildning i Vildmarksterapi

The clearest way into the Universe is through a forest wilderness

John Muir

Covid-19 Information

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Vi respekterar och följer även de beslut som tagits av de kursgårdar vi har avtal med.

Utbildningen i Nordic Friluftsterapi är naturligtvis direkt berört av den senaste tidens ökade spridning av Covid-19. Detta innebär fortsatta restriktioner beträffande inrese- och utresetillstånd samt karantän mellan Sverige och Norge. Då huvudlärare och flera deltagare är hemmahörande i Norge flyttas denna utbildning till 2021. Förhoppningsvis kan modul 1 äga rum under vår eller sommarhalvåret.

För dig som är anmäld till en utbildning, ombesörjer institutet det praktiska när din bokning flyttas till nytt datum. Vi står i nära kommunikation med dig för att erbjuda de bästa förutsättningarna. Välkommen att ta kontakt med institutet om du har frågor eller önskar mer information om kurserna i förhållande till Covid-19.

Utbildning i Nordic Friluftsterapi

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden har den stora glädjen att för första gången i Sverige erbjuda en helt unik utbildning, en träning i i Nordisk Friluftsterapi. Detta är en särskild form av ”Vildmarksterapi” inom området Outdoor Therapy, som är kliniskt utarbetad här i Norden, med barn och unga inom ABUP i Norge, motsvarigheten till Barn och Ungdomspsykiatrin i Sverige samt vetenskapligt utvärderad. Välkommen att läsa mer nedan!

Vad är Nordic Friluftsterapi?

Nordic Friluftsterapi är Vildmarksterapi eller Adventure Therapy, utvecklad och anpassad i en nordisk kontext. Det är en upplevelsebaserad terapiform som återfinns i olika former och världen över.  Den vänder sig främst till ungdomar och unga vuxna som brottas med olika grad av utmaningar och mental ohälsa. 

I Norge har ett team psykologer och behandlare inom avdelningen för Barn och Ungdomars psykiska hälsa på Sörlandets Sjukhus, utvecklat denna form av utomhusterapi, i kombination med vad som ryms inom begreppet ”Friluftsliv”.  De har genomfört forskningsstudier och en alldeles ny doktorsavhandling har just publicerats av en av ledarna för detta program.

I Nordic Friluftsterapi är naturen en medaktör i behandling och det finns en medveten och klinisk flexibilitet beträffande grad av utmaning för deltagarna samt längden på utevistelserna. Omständigheter anpassas efter ungdomarnas behov och kan variera, från att stanna på en s k ”base camp” till att gå på tur och vistas kortare eller längre tider i utomhusmiljö tillsammans med behandlingspersonal.

Upplägg & Kursbeskrivning

Utbildningen sträcker sig över 3 moduler. Du kan registrera dig för en eller två eller alla tre. Syftet med programmet är att ge dig en bred bas och tillräckliga färdigheter för att leda egna grupper i Nordic Friluftsterapi eller vildmarksterapi. Deltagarantalet är begränsat till 12 personer för kvalitetssäkring.

Anmälan

Du registrerar din anmälan genom att:

  • Skicka in din anmälan till: contact@snfti.com
  • Fylla i din ansökan ANSÖKNINGSFORMULÄR
  • Betala in anmälningsavgift 2500kr till Shinrin-Yoku Sweden PG: 89 49 60-4

För betalning från utlandet: PG: 89 49 60-4, IBAN SE60 9500 0099 6018 0894 9604, BIC/SWIFT NDEASESS

För mer info kring betalning, betalningsvillkor och Early Bird priser! var god se längst ned på sidan!

Modul I: Teoretisk och Praktisk Introduktion

Längd:                 3 dagar

Plats:                 mer information kommer snart. I nuläget sker ombokning pga ändrade kursdatum.

Tid:                      Vi hoppas erbjuda modul 1 under 2021

Pris:                     Kursmodul 1: 9.750kr (+ moms)

Kost och Logi tillkommer: mer information kommer snart. I nuläget sker ombokning pga ändrade kursdatum.

Kursbeskrivning Modul I

Denna modul ger en grundläggande introduktion till Nordic Friluftsterapi. Du tar del av den teoretiska grunden och huvudprinciperna för naturbaserat terapeutiskt arbete. Därefter går vi över till utomhuspraktik med fokus på tillämpning, med kliniska exempel, aktiviteter och gruppövningar som även ger utrymme för gemensamma diskussioner.

Ta med dina funderingar och frågeställningar, de är välkomna. 

Modul II: Nordic Friluftsterapi– Teori i Praktiken

Längd:                 4 dagar

Plats:                   mer information kommer snart. I nuläget sker ombokning pga ändrade kursdatum.

Tid:                          Vi hoppas erbjuda modul 2 under 2021

Pris:                     Modul 2: 10 850kr (+moms)

Kost och Logi: eget tält. Mat samordnas av ledarna

Kursbeskrivning Modul II

Denna modul omsätter teori i praktik. Här ges en hands-on upplevelse och utbildning genom direkt upplevelse av en Friluftsterapi-intervention utomhus. Som undervisning läggs meta-reflektioner in kontinuerligt kring de situationer som uppstår, parallellt med den pågående terapeutiska processen. Du får även en möjlighet att gå djupare in i hur du utvecklar ditt ledarskap i utomhusterapi. Som utgångspunkt är det önskvärt att deltagarna har genomgått Modul I. 

Modul III: Nordic Friluftsterapi– från Teori och Praktik till Vetenskap

Längd:                 3 dagar

Plats:                 mer information kommer snart. I nuläget sker ombokning pga ändrade kursdatum.

Tid:                        Vi hoppas erbjuda modul 3 under 2021-2022

Pris:                     Modul 3: 9 800kr (+moms)

Kost och Logi:    mer information kommer snart. I nuläget sker ombokning pga ändrade kursdatum.

Kursbeskrivning Modul III

Modul 3 är upplagd som en arbetsintensiv workshop för deltagare som önskar att utveckla ett eget kliniskt projekt; från idé/vision, verksamhet och klinisk intervention till ett utvärderings- och forskningsprojekt. Undervisningen är upplagd som individuellt arbete med ömsesidig utveckling i grupp, med tät handledning och uppföljning av kursledarna.  Målet är att varje deltagare ska ha kommit ett gott stycke på väg i eget utvecklingsarbete efter två dagars fokuserat arbete med tillgängligt, kvalificerat ledarskap och kompetens. Båda kursledarna arbetar som disputerade kliniker.

Ledare

Leiv Einar Gabrielsen, Carina Ribe Fernee och Gunnar Oland Åsen är utbildningsledare, utbildare och guider i Friluftsterapi.  Petra Ellora Cau Wetterholm och Maria Palmer finns till hands som kursarrangör, co-ledare, logistiskt och praktiskt stöd före, under och efter samtliga träningstillfällen. 

Leiv Einar Gabrielsen (f. 1966), PhD i psykologi, arbeider som klinisk forsker ved Avdeling for barn- og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Norge. Fra 2012 har han sammen med kollegaer utviklet et større klinisk forskningsprosjekt på integrering av opplevelser i natur i behandling av ungdommer. Leiv er medlem i ATIC – Adventure Therapy International Committee, norsk representant til NOTN – Nordic Outdoor Therapy Network og aktiv i forberedelsene til  9IATC – International Adventure Therapy Conference, som avholdes i Norge i 2021. Leiv er også daglig leder i Motiva Psykologisk Rådgiving, www.motivanorway.com og du finner hans arbeider her; https://www.researchgate.net/profile/Leiv_Gabrielsen

Carina Ribe Fernee (f. 1979), PhD i helsevitenskap, arbeider som klinisk forsker ved Avdeling for barn- og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Norge. Fra 2012 har hun sammen med kollegaer utviklet et større klinisk forskningsprosjekt på integrering av opplevelser i natur i behandling av ungdommer. Carina er del av lederteamet til ATIC – Adventure Therapy International Committee, norsk representant til NOTN – Nordic Outdoor Therapy Network og aktiv i forberedelsene til  9IATC – International Adventure Therapy Conference, som avholdes i Norge i 2021. Du finner Carinas arbeider her; https://www.researchgate.net/profile/Carina_Fernee

Gunnar Oland Åsen (f. 1960), Psykologspesialist, arbeider som leder for Akutt ambulant enhet ved Avdeling for barn- og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Norge. Han har vært, og er, sentral i utviklingen av friluftsterapi for utsatt ungdom, og innehar det øverste kliniske ansvaret for dette arbeidet. Gunnar har bred erfaring fra klinisk virksomhet, er en ettertraktet veileder og aktiv i forberedelsene til 9IATC – International Adventure Therapy Conference. Han er også samarbeidspartner i Motiva psykologisk rådgiving.

Utbildningsarrangör och Co-ledare

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare och som ledare i mindfulnessbaserad metod såsom MBSR och MBCT. Hon har arbetat inom BUP; öppenvård, specialistvård och mellanvård med inriktning mot neuropsykiatri. På senare år inom primärvård och stressrehabilitering. Hon erbjuder en verksamhet med event, utbildning och metodutveckling som ett led i integrering och vetenskaplig utvärdering av naturkontakt och naturbaserad terapi i samhället. Petra är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är en av Sveriges representanter för Nordic Outdoor Therapy Network, (NOTN)

Maria Palmer, Maria Palmer är verksam som legitimerad psykoterapeut med över 30 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar, familjer, individer och par, främst i USA.  Där kom hon i kontakt med Wilderness Therapy och bevittnade den transformation som sker när ungdomar med psykisk ohälsa vistas i naturen samtidigt som de får terapi individuellt, i grupp och familj.  Det var också då hon grundade hon ”Vildmarksterapi i Sverige AB” (VIS). Hon är en av Sveriges representanter för Nordic Outdoor Therapy Network, (NOTN) samt för International Adventure Therapy Conference (IATC) samt är, vid sidan om sitt kliniska arbete, under utbildning till handledare inom SAPU.

Betalning och betalningsvillkor

Välkommen att anmäla dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mejl till contact@snfti.com

2) Fyll i ansökningsblankett 

ANSÖKNINGFORMULÄR

3) Betala in registreringsavgift: 2 500kr till Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

För betalning från utlandet: PG: 89 49 60-4, IBAN SE60 9500 0099 6018 0894 9604, BIC/SWIFT NDEASESS

4) Boka kost och logi: mer information kommer snart. I nuläget sker ombokning pga ändrade kursdatum.

Rabatt vid anmälan:
Early Bird: Vid inbetald registreringsavgift för första modulen, före den X X 2021 : rabatt 750 kr
Mängdrabatt: Vid inbetald registreringsavgift för samtliga moduler, före X X 2021: rabatt 1500kr

OBS! Rabatterna gäller var för sig men inte tillsammans.

Resterande utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar, senast X X, 2021. Efter det kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

Avbokningsregler

Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka efter registrering, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning på 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

Avbokning med hänsyn till Covid-19

Var god kontakta institutet för samtal om du behöver avboka eller funderar kring ditt deltagande med hänsyn till Covid-19. Vi tar hänsyn till det svåra läget och kan vidta generösare åtgärder i särskilda fall.